הוספת פרטי מכס ביצוא קנאביס רפואי ממדינת ישראל

דוד חורי, ממונה יחידת יצוא/כללי מקור במכס מודיע כי בהתאם להחלטת הממשלה מספר 4490 החל מיום 27.1.19 ולצורך קידום היצוא והשיווק של קנביס רפואי ממדינת ישראל, נוספו לספר סיווג הסחורות ביצוא פרטי מכס חדשים.
לידיעתכם יחידת היק"ר שבמשרד הבריאות היא הרשות המוסמכת להנפקת רישיונות ליצוא קנאביס ומוצריו.

חל איסור לייצא ממדינת ישראל טובין שמסווגים בפרטי המכס הבאים ללא רישיון יצוא שניתן על ידי יחידת היקר:
,30.04.90012 , 30.04.9011, 13.02.0010 ,13.01.9010 , 12.11.9010 , 12.09.9910 ,06.02.9092
30.04.9019, 30.04.9018 ,30.04.9017 ,30.04.9016 ,30.04.9014,30.04.9015 ,30.04.9013

קישור לקובץ המתאר את השינויים שנכנסו לתוקף בספר סיווג הסחורות ביצוא

קישור להודעה המלאה

למידע נוסף בתחום זה