החלטה מקדמית ביחס לתלונת חברת סינרג'י על יבוא בהיצף של כבלי נחושת במתח נמוך

בהמשך לתלונת חברת סינרג'י בעניין יבוא בהיצף של כבלי נחושת במתח נמוך מטורקיה, להלן קישור להחלטה המקדמית שהתקבלה ולהודעה לארגונים העסקיים

קישור להחלטת הממונה על היטלי הסחר במשרד הכלכלה

קישור להודעה שהעביר לנו הממונה על היטלי סחר במשרד הכלכלה

למידע נוסף בתחום זה