נפתחה חקירה בעניין חשד לייבוא בהיצף של זכוכית צפה, מטורקיה

הממונה על היטלי סחר במשרד הכלכלה הודיע לאיגוד על כך שהוא פתח בחקירה בעניין חשד ליבוא בהיצף של לוחות זכוכית צפה, מטורקיה, בעוביים בין 2 מ"מ לבין 12 מ"מ.

 

התלונה על יבוא בהיצף של זכוכית צפה מטורקיה, המסווגת בפרט מכס 70.05.2990, הוגשה על ידי חברת פניציה תעשיות זכוכית שטוחה בע"מ.

 

הממונה העביר לאיגוד, בנוסף למכתב פניה שלו מתאריך 27.10.2015, את המסמכים הבאים: נוסח גלוי של ההחלטה על פתיחת החקירה, עותק גלוי של התלונה, שאלון ליצרן זר, שאלון ליבואן.

 

בעלי עניין בחקירה הנ"ל או כאלה העלולים להיפגע מתוצאותיה באפשרותם להביא את עמדתם וטענותיהם בפני הממונה בתוך 30 ימים.

למידע נוסף בתחום זה