הודעה על סגירת הליך בחינת הארכת תוקפו של צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל היצף על יבוא לוחות זכוכית צפה מטורקיה) (הוראת שעה), התשע"ח - 2018

דני טל, הממונה על היטלי סחר במנהל היבוא במשרד הכלכלה הודיע ביום 26.11.2019 כי החליט לפתוח בהליך בחינת הארכת תוקפו של צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל היצף על יבוא לוחות זכוכית צפה מטורקיה) (הוראת שעה), התשע"ח- 2018- קישור למידע נוסף

 

כעת, מעדכן דני על פקיעת ההיטל על המוצרים נושאי החקירה- לוחות זכוכית צפה (float glass) במידות שונות ובעוביים בין 2 מ"מ ל-12 מ"מ (פרט מכס 70.05.2990). זאת, לאחר שנמסר לו כי חברת "פניציה תעשיות זכוכית שטוחה בע"מ" סגרה את פעילותה היצרנית של זכוכית צפה החל מיום 17.5.2020. אי לכך, החליט דני כי אין מקום להמשיך להגן על התעשייה המקומית מפני יבוא בהיצף ומודיע על סגירת ההליך הנדון שנפתח ביוזמתו וכן על פקיעת ההיטל החל מיום 19.5.2020 (אינו חל רטרואקטיבית).

 

קישור להודעתו המלאה של דני טל

קישור למכתבו של אבי ארדיטי, ראש מינהל המכס בעניין זה- כי החל מיום 19.5.2020 אין להוסיף את ההיטל בהצהרות היבוא.

 

למידע נוסף בתחום זה