עדכוני תקינה - פברואר 2019

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת/שינוי/החלפת התקנים הבאים:

בפרסום 8164 בילקוט הפרסומים הודיעו על החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

במקום ת"י 1613 - קסדות מגן לרוכבי אופניים מפברואר 2015 יבוא: "ת"י 1613 - קסדות מגן לרוכבי אופניים, מינואר 2019."

במקום ת"י 1921 - וסתי לחץ ווסתים מחליפים אוטומטיים לגפ"מ מספטמבר 1999, לרבות ג"ת מס' 1, ממאי 2011 יבוא: "ת"י 1921 - וסתי לחץ לגפ"מ, מינואר 2019."

במקום ת"י 1268 חלק 7 - מזרקים ומחטים: מחטים היפודרמיות סטריליות לשימוש חד–פעמי מאוגוסט 2002, לרבות ג"ת מס' 1 מינואר 2007 וג"ת מס' 2, ממרס 2011 (להלן - התקן המוחלף), יבוא:
"ת"י 1268 חלק -7 מזרקים ומחטים: מחטים היפודרמיות סטריליות לשימוש חד–פעמי - דרישות ושיטות בדיקה, מינואר 2019."

בפרסום 8168 בילקוט הפרסומים הודיעו על שינוי / החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

ת"י 5201 - חומרים להצתת פחמים או עץ, לשימוש במכשירי צלייה וקלייה ("מנגל", "ברביקיו", "גריל") - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, מאפריל 2012 תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מספר 1, מפברואר 2019.

במקום ת"י 426 חלק 1 - כפפות גומי חד–פעמיות: כפפות ניתוח מעוקרות, מפברואר 2008 יבוא:
"ת"י 426 חלק 1 - כפפות גומי חד–פעמיות: כפפות ניתוח מעוקרות, מינואר 2019."

במקום ת"י 1339 - אלקטרודות מצופות עשויות פלדות בלתי מחלידות לריתוך בקשת מתכת מוגנת מיולי 1989, לרבות ג"ת מס' 1 מנובמבר 1994, ג"ת מס' 2, מנובמבר 1997 יבוא: "ת"י 1339 - אלקטרודות מצופות לריתוך של פלדות בלתי מחלידות ופלדות עמידות בחום מינואר 2019."

במקום ת"י 14988 חלק 1 - כיסאות גבוהים לילדים: דרישות בטיחות, מפברואר 2009 (להלן - התקן המוחלף), יבוא: "ת"י 14988 חלק 1 - כיסאות גבוהים לילדים: דרישות בטיחות מינואר 2019."

במקום ת"י 5113 - חומרי פלסטיק ומוצרים ומרכיביהם העשויים פלסטיק, הבאים במגע עם מזון ומשקאות ממאי 2002, יבוא: "ת"י 5113 - חומרי פלסטיק ומוצרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות, מינואר 2019".

במקום ת"י 61347 חלק 1 - אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות, מפברואר 2015 יבוא: "ת"י 61347 חלק 1 - אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות,
מינואר 2019."

במקום ת"י 915 - גזה רפואית, מנובמבר 1981 , לרבות תיקון מס' 1, מינואר 1999 ג"ת מס' 2, מינואר 2005 יבוא: "ת"י 14079 חלק 1 - ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: גזה סופגת עשויה כותנה וגזה סופגת עשויה כותנה וזהורית מינואר 2019."

בפרסום 8169 בילקוט הפרסומים הודיעו על החלפת התקן הרשמי הבא:

במקום: "ת"י 1338 - אלקטרודות מצופות עשויות פלדות דלות סגסוגת לריתוך בקשת, מדצמבר 1986 לרבות ג"ת מס' 1 מנובמבר 1994, וג"ת מס' 2 מנובמבר 1997, יבוא: "ת"י 1338 - אלקטרודות מצופות ואלקטרודות עשויות פלדות דלות סגסוגת לריתוך בקשת מפברואר 2019.

בפרסום 8170 בילקוט הפרסומים הודיעו על החלפת התקן הרשמי הבא:

במקום: ת"י 938 חלק 2 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית שקופה, ממאי
1995 לרבות ג"ת מס' 1 מאפריל 1999 וג"ת מס' 2 מפברואר 2006 (להלן - התקן המוחלף), יבואו:
"(1) ת"י 938 חלק 2.1 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - הגדרות ותכונות פיזיקליות ומכניות כלליות מפברואר 2019, כאשר הסעיפים הרשמיים בו הם:
(א) חלות התקן;
(ב) סעיף NORMATIVE REFERENCES - 2;
(ג) סעיף TERMS AND DEFINITIONS - 3;
(ד) סעיף GENERAL - 5.1;
(ה) סעיף GENERAL CHARACTERISTICS - 6.1;
(ו) סעיף CHARACTERISTIC BENDING STRENGTH - 6.2;
(2) ת"י 938 חלק 2.2 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - זכוכית צפה מפברואר 2019, כאשר הסעיפים הרשמיים בו הם:                                 

(א) חלות התקן;
(ב) סעיף NORMATIVE REFERENCES - 2;
(ג) סעיף TERMS AND DEFINITIONS - 3;
(ד) סעיף THICKNESS - 4.1;
(ה) סעיף DESIGNATION - 6;
(3) ת"י 938 חלק 2.3 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - זכוכית משוכה מפברואר 2019, כאשר הסעיפים הרשמיים בו הם:
(א) חלות התקן;
(ב) סעיף NORMATIVE REFERENCES - 2;
(ג)  סעיף TERMS AND DEFINITIONS - 3;
(ד) סעיף THICKNESS - 4.1;
(ה) סעיף DESIGNATION - 6;
(4) ת"י 938 חלק 2.4 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - מידות אספקה ומידות סופיות מפברואר 2019, שהסעיפים הרשמיים בו הם:
(א) חלות התקן;
(ב) סעיף NORMATIVE REFERENCES - 2;
(ג) סעיף TERMS AND DEFINITIONS - 3;
(ד) סעיף THICKNESS - 5.2;

בפרסום 8174 בילקוט הפרסומים הודיעו על אכרזת / החלפת / שינוי התקנים הרשמיים הבאים:

ת"י 14372 - מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - סכין, כף ומזלג (סכו"ם) ואבזרי האכלה: דרישות בטיחות ובדיקות, מנובמבר 2010, לרבות ג"ת מס' 1, ממרס 2017, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 2, מפברואר 2019.

במקום ת"י 60745 חלק 1 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות כלליות, מיולי 2009, לרבות ג"ת מס' 1, מינואר 2012, יבוא: "ת"י 62841 חלק 1 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות כלליות, מינואר 2019."

במקום ת"י 60745 חלק 2.2 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למברגים ולמפתחות–הולם, מיולי 2009, יבוא: "ת"י 62841 חלק 2.2 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למברגים ולמפתחות–הולם המוחזקים ביד, מינואר 2019."

במקום ת"י 60745 חלק 2.3 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למשחזות, למלטשות ולמשחקות דסקה, מפברואר 2015, יבוא: "ת"י 60745 חלק 2.3 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למשחזות, למלטשות ולמשחקות דסקה, מינואר 2019."

במקום ת"י 60745 חלק 2.4 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למשחקות ומלטשות (למעט מטיפוס דסקה), מיולי 2009, יבוא: "ת"י 62841 חלק 2.4 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למשחקות ומלטשות (למעט מטיפוס דיסקה) המוחזקות ביד, מינואר 2019."

במקום ת"י 60745 חלק 2.5 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורים עגולים, מפברואר 2015, יבוא: "ת"י 62841 חלק 2.5 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורים עגולים המוחזקים ביד, מינואר 2019."

במקום ת"י 60745 חלק 2.8 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למספריים ולמקבים, מיולי 2009, יבוא: "ת"י 62841 חלק 2.8 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למספריים ולמקבים המוחזקים ביד, מינואר 2019."

במקום ת"י 60745 חלק 2.9 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למברזים, מיולי 2009, יבוא: "ת"י 62841 חלק 2.9 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למברזים ולמחרוקות
המוחזקים ביד, בינואר 2019."

במקום ת"י 60745 חלק 2.11 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי הלוך ושוב, מיולי 2009, יבוא: "ת"י 62841 חלק 2.11 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי הלוך ושוב המוחזקים ביד, מינואר 2019."

במקום ת"י 60745 חלק 2.13 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי שרשרת, ממאי 2013, יבוא: "ת"י 60745 חלק 2.13 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי שרשרת, מינואר 2019."

במקום ת"י 60745 חלק 2.14 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למקצעות, ממאי 2013, יבוא: "ת"י 62841 חלק 2.14 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למקצעות המוחזקות
ביד, מינואר 2019."

במקום ת"י 60745 חלק 2.17 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות לכרסומות ולמכשירי קיצוי, ממאי 2013, יבוא: "ת"י 62841 חלק 2.17 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות לכרסומות המוחזקות ביד, מינואר 2019."

*תשומת לבכם לתקופות היערכות ומעבר לת"י 60745 המפורטות באכרזה.

במקום ת"י 60974 חלק 1 - ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח לריתוך, מספטמבר 2009, יבוא:
"ת"י 60974 חלק 1 - ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח לריתוך, מפברואר 2019."

במקום ת"י 900 חלק 2.30 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורים לחימום חדרים, מנובמבר 2012 (להלן - התקן המוחלף), יבוא: "ת"י 900 חלק 2.30 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורים לחימום חדרים, מפברואר 2019."

במקום ת"י 14765 - אופניים: אופני ילדים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה מינואר 2011, יבוא:
"ת"י 8098 - אופניים - דרישות בטיחות לאופניים לילדים קטנים, מפברואר 2019."

במקום ת"י 1343 - צבעים ולכות: אריזה וסימון, מאוגוסט 1995, לרבות ג"ת מס' 1, מדצמבר 2005 (להלן - התקן המוחלף), יבוא: "ת"י 1343 - צבעים ולכות - דרישות כלליות, מפברואר 2019, אשר יהיה רשמי במלואו (להלן - התקן החדש)."

במקום ת"י 1078 - מרפד גזה, מיוני 1984, לרבות ג"ת מס' 1, מאוקטובר 1984, ג"ת מס' 2, מאוקטובר 1991 , וג"ת מס' 3, מינואר 2005, יבוא: "ת"י 14079 חלק 3 - ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: מרפד גזה, מפברואר 2019."

במקום ת"י 844 - מכלים שלא למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה (גפ"מ), ממאי 2006, לרבות ג"ת מס' 1, מיוני 2011, יבוא: "ת"י 844 - מכלים שלא למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה (גפ"מ), מפברואר 2019.

ת"י 1003 חלק 1.2 - שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים - זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית - גבולות מותרים, מפברואר 2015, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מספר 1, מפברואר 2019.

2. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה מתכוון להמליץ לשר הכלכלה והתעשייה להכריז רשמיות על התקן הישראלי ת"י 62196 על חלקיו:

ת"י 62196 חלק 1- תקעים, בתי-תקע, מחברים לרכב והתקני מבוא ברכב- טעינת רכב חשמלי בחיבור מוליכי: דרישות כלליות (אפריל 2014);

ת"י 62196 חלק 2- תקעים, בתי-תקע, מחברים לרכב והתקני מבוא ברכב- טעינת רכב חשמלי בחיבור מוליכי: דרישות תאימות וחליפות למידות של פינים ושפופרות מגע של אבזרים בזרם חילופים (אפריל 2014);

ת"י 62196 חלק 3- תקעים, בתי-תקע, מחברים לרכב והתקני מבוא ברכב- טעינת רכב חשמלי בחיבור מוליכי: דרישות תאימות וחליפות למידות של צמדני רכב בעלי פינים ושפופרות מגע, הפועלים בזרם ישר ובזרם חילופים/זרם ישר (ספטמבר 2017)

מצ"ב קישור לפנייתו של הממונה בנושא זה, כולל דברי הסבר

3. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה לאשר את החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

הערות יתקבלו עד ל-7.3.19, מצב קישור:

ת"י 284- חלב פרה לשתייה (ספטמבר 1981), לרבות גיליון התיקון מס' 1 (יוני 1987), גיליון התיקון מס' 2 (יוני 1989) וגיליון התיקון מס' 3 (יולי 1992), (התקן בעל רשמיות חלקית);
במקומו יבוא:
ת"י 284 – חלב פרה לשתייה (ינואר 2019), כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים.

הערות יתקבלו עד ל-11.3.19, מצ"ב קישור:

ת"י 66 – מטפים מיטלטלים של קצף או של מים המכילים גז סניקה: המטפה (יולי 1999), לרבות ג"ת מס' 1 (אוגוסט 2010);
במקומו יבוא:
ת"י 66 – מטפים מיטלטלים של קצף או מים או כימיקל רטוב המכילים גז סניקה: המטפה (אוגוסט 2018);

הערות יתקבלו עד ל-11.3.19, מצ"ב קישור:

ת"י 570 חלק 1 – מטפים מיטלטלים של אבקה ושל גז סניקה המוחסנים במשותף: המטפה (יולי 1999);
במקומו יבוא:
ת"י 570 חלק 1 – מטפים מיטלטלים: מטפים של אבקה ושל גז סניקה המאוחסנים במשותף – המטפה (אוגוסט 2018);

ת"י 570 חלק 2 – מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המוחסנים במשותף: מד-לחץ (נובמבר 1982);
במקומו יבוא:
ת"י 570 חלק 2 – מטפים מיטלטלים: מד-לחץ (אוגוסט 2018);

מצ"ב קישור להצעות התקנים באתר מכון התקנים

4. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 1847 חלק 3- סולמות: סימון והוראות למשתמש

ת"י 1847 חלק 7- סולמות: סולמות ניידים בעלי משטח עבודה

ת"י 60601 חלק 2.16- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דריות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד להמודיאליזה...

ת"י 60601 חלק 2.39- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לדיאליזה פריטוניאל

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

5. דרישה בתקן 5452 לגבי מוצרי מתכת הבאים במגע עם מי שתייה תיכנס לתוקף ב- 1 למרץ 2020:

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה מודיע לציבור היצרנים, היבואנים והצרכנים כי החל מ- 1 למרץ 2020 כל מוצרי מתכת הבאים במגע עם מי שתייה חייבים להתאים לדרישות התקן 5452 במהדורה העדכנית שלו משנת 2016, במסגרתה דרישה שהתכולה המרבית של העופרת במוצרי מתכת הבאים במגע עם מי שתייה לא תעלה על 0.25%. על היצרנים והיבואנים להתארגן בהתאם

מצ"ב קישור למאמר המלא בנושא

6. הצגת מועמדות לוועדה טכנית חדשה מס' 54261- טכנולוגיות מתקדמות במכון התקנים:

מכון התקנים הודיע על הקמת ועדה טכנית חדשה מס' 54261 אשר תעסוק בהכנת תקנים הקשורים להדפסה תלת מימדית. ועדה זו הוקמה תחת הועדה המרכזית 5400- מכונות.

חברי לשכה המעוניינים להציע עצמם כנציגי הלשכה בוועדה זו, יפנו אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן עד התאריך 3.3.19.

7. הצגת מועמדות לוועדות מומחים בתחום של ריהוט ומוצרי תינוקות וילדים-

ועדה טכנית 5422 תדון בישיבתה הקרובה שתתקיים ב- 5.3.2019 בהקמת ועדות מומחים להכנת תקנים חדשים והכנת רוויזיות לתקנים הקיימים הבאים:
א. רוויזיה לת"י 562-1 - בטיחות צעצועים: תכונות מכאניות ופיזיקאליות;
ב. רוויזיה לת"י 562-14 - בטיחות צעצועים: קפצות (טרמפולינות) לשימוש ביתי;
ג. רוויזיה לת"י 1888 - עגלות ילדים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה;
ד. הכנת תקן חדש ת"י 12790 - עריסות הישענות (טרמפולינות לתינוקות);
ה. הכנת תקן חדש ת"י 16232 - נדנדות לפעוטות;

חברי לשכה המעוניינים להציע עצמם כנציגי הלשכה בוועדה זו, יפנו אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן עד התאריך 3.3.19.

8. הצגת מועמדות לוועדות מומחים נוספות במכון התקנים:

התפנה מקום לנציג מטעם לשכת המסחר בוועדה 5123- עבודות סלילה ותשתיות שעוסקת בין היתר בתקנים הנוגעים לתערובות אספלט, לחומרים לסימון דרכים, ולתשתית לכבישים.

לתשומת לבכם, החברות בוועדות מאפשרת ללשכה להשפיע ולסייע למדינה לקדם מדיניות של התאמת דרישות התקינה לכאלו המבוססות דרישות בינלאומיות תוך הסרת דרישות ייחודיות לישראל המייצרות חסמי יבוא ואשר אין להן הצדקה מקצועית.

ניתן לפנות אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן למידע נוסף ולהגשת מועמדות לוועדות אלו.

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל:  Razh@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה