עדכוני תקינה 20.12.18

1. הממונה על התקינה פנה לביקורת ציבורית עם כוונה להכריז על תקנים כרשמיים או להחליף תקנים רשמיים:

1.1. קישור לפנייתו של הממונה על התקינה בדבר אכרזת רשמיות על ת"י 562 חלק 14 – בטיחות צעצועים: קפצות (טרמפולינות) לשימוש ביתי (ספטמבר 2017).

1.2. קישור לפנייתו של הממונה על התקינה בדבר אישור החלפת התקנים הרשמיים כלהלן:
ת"י 389 – שימורי בשר בקר (אוגוסט 1977), (התקן בעל רשמיות חלקית), ת"י 1085 – שימורי בקר או כבש עם תוספות מן הצומח (אפריל 1980), (התקן בעל רשמיות חלקית); במקומם יבוא:
ת"י 389 – שימורי בשר (ספטמבר 2018), כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים.

1.3. קישור לפנייתו של הממונה על התקינה בדבר אישור החלפת התקן הרשמי - ת"י 60601 חלק 2.4- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של דפיברילטורים (מפסיקי פרפור) לבביים (מאי 2012); במקומו יבוא:
ת"י 60601 חלק 2.4- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מפעמים (דפיברילטורים) לבביים (אוקטובר 2018);

1.4. קישור לפנייתו של הממונה על התקינה בדבר אכרזת רשמיות על ת"י 12159 – מעליות זמניות לבנייה המיועדות לאנשים ולחומרים (מרס 2012);

קישור לאתר צפיה בתקנים שנמצאים בבחינה אצל הממונה על התקינה במשרד הכלכלה
התייחסויות ככל שיש ניתן להעביר בהתאם למפורט בפניה או קודם לכן אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. 

2. פורסמו נספחי ש' עדכניים וכן טיוטות נספחי ש' לביקורת ציבורית
קישור למאמר בנושא
מוזמנים לוודא שנספחי הש' שכבר פורסמו כפי שניתן לראות בקישור, מיושמים על ידי מכון התקנים והמעבדות הפרטיות ולעדכן את רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן אם יש לכם התייחסויות לטיוטות נספחי הש' שפורסמו.

3. פורסמו ברשומות הודעות על החלפת / עדכון תקנים רשמיים
קובץ התקנות 8120 כולל שני עדכונים:
- הכרזה על החלפת התקנים הרשמיים ת"י 60065- מכשור שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה- דרישות בטיחות (2012), לרבות ג"ת מס' 1 (2015), ות"י 60950 חלק 1- ציוד טכנולוגיית המידע- בטיחות: דרישות כלליות (2015);
במקומם יבוא: ת"י 62368 חלק 1- ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיית המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחות (2018)
- הכרזה על עדכון ת"י 1145 סימון מזון ארוז מראש באמצעות ג"ת מספר 9
בפרסום יש גם התייחסות לתקופת המעבר.

4. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת תקנים
בפרסום 8048 בילקוט הפרסומים הודיעו על קביעת התקנים:
ת"י 12100 – בטיחות מכונות – עקרונות כלליים לתכן – הערכת סיכונים והפחתת סיכונים, מנובמבר 2018 בא במקום ת"י 4484 חלק 1 מיוני 2012.
ת"י 3666 חלק 1 – ערכות המשלבות אוויר ומים בשטח בנוי – בקרה מיקרוביאלית: תכן, התקנה והפעלה ראשונית לצורך מסירה, מנובמבר 2018.
ת"י 3666 חלק 2 – מערכות המשלבות אוויר ומים בשטח בנוי – בקרה מיקרוביאלית: תפעול ותחזוקה מנובמבר 2018.
ת"י 3666 חלק 3 – מערכות המשלבות אוויר ומים בשטח בנוי – בקרה מיקרוביאלית: תחזוקה מבוססת ניטור ובקרה של מערכות קירור במים, מנובמבר 2018.
ת"י 3666 חלק 4 – מערכות המשלבות אוויר ומים בשטח בנוי – בקרה מיקרוביאלית: תחזוקה מבוססת ניטור ובקרה של מערכות אוויר (מובלים ורכיבים), מנובמבר 2018.
ת"י 1001 חלק 2.2 – בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן בבניינים (למעט בנייני מגורים שגובהם עד 13 מטר), קניונים, אטריומים וחללים גדולים דומים, מנובמבר 2018 בא במקום המהדורה מיולי 2013 ומגיליון תיקון מפברואר 2015.
ת"י 1001 חלק 6 – בטיחות אש בבניינים: בקרת אוורור והגנה מפני אש במערכות בישול מסחריות, מנובמבר 2018 בא במקום המהדורה מאוגוסט 2012, מתיקון הטעות ממרס 2013 ומגיליון התיקון מספטמבר 2014.
ת"י 1080 חלק 18 – טכנולוגיית המידע – הגדרות מונחים: מערכות מידע, מנובמבר 2018 בא במקום המהדורה מפברואר 2003.
ת"י 29144 – טכנולוגיית המידע – ביומטרייה – שימוש בטכנולוגיה ביומטרית ביישומים ובתהליכים מסחריים לניהול זהויות, מדצמבר 2018.
ת"י 29109 חלק 1 – טכנולוגיית המידע – מתודולוגיה לבדיקת התאמה של תסדירים לחליפת נתונים ביומטריים כמוגדר בתקן הישראלי ת"י 19794: מתודולוגיה מוכללת לבדיקת התאמה, מדצמבר 2018 בא במקום המהדורה ממאי 2010.
ת"י 19785 חלק 1 – טכנולוגיית המידע – מסגרת לתסדירי (פורמטי) חילוף ביומטריים משותפים: מפרט דרישות לאלמנט נתונים, מדצמבר 2018 בא במקום המהדורה מאוגוסט 2008.
ת"י 19785 חלק 3 – טכנולוגיית המידע – בדיקה ודיווח של ביצועים ביומטריים: מתודולוגיות בדיקה להערכת טכנולוגיות ותרחישים, מדצמבר 2018 בא במקום המהדורה מאוגוסט 2008.
ת"י 19795 חלק 2 – טכנולוגיית המידע – בדיקה ודיווח של ביצועים ביומטריים: מתודולוגיות בדיקה להערכת טכנולוגיות ותרחישים, מדצמבר 2018 בא במקום המהדורה מאוגוסט 2008.
ת"י 19795 חלק 7 – טכנולוגיית המידע – בדיקה ודיווח של ביצועים ביומטריים: בדיקת אלגוריתמי השוואה ביומטרית על גבי הכרטיס, מדצמבר 2018.
ת"י 24722 – טכנולוגיית המידע – ביומטרייה – מיזוג רב מודלי ומיזוג רב ביומטרי אחר, מדצמבר 2018 בא במקום המהדורה מאוגוסט 2008.
ת"י 29156 – טכנולוגיית המידע – הנחיות לפירוט דרישות ביצועים לצורך עמידה בצורכי האבטחה והשמישות ביישומים המשתמשים בביומטריה, מדצמבר 2008.
ת"י 29194 – טכנולוגיית המידע – ביומטרייה – מדריך לביצוע תכן מערכות ביומטרייה כוללות וניגשות, מדצמבר 2018.
ת"י 818  חלק 3 – חיתולים: חיתולים חד פעמיים למבוגרים מדצמבר 2018 בא במקום המהדורה ממאי 1997 ומגיליון תיקון מדצמבר 2000.
ת"י 60097 – אטמוספרות נפיצות: ציוד – דרישות כלליות מדצמבר 2018 בא במקום המהדורה מיוני 2016.
ת"י 60097 חלק 7 – אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות בטיחות מוגברת "e", מדצמבר 2018 בא במקום המהדורה מיוני 2016.
ת"י 60097 חלק 18 – אטמוספרות נפיצות: הגנה של ציוד באמצעות כמיסה "m", מדצמבר 2018 בא במקום המהדורה מאוגוסט 2015.
ת"י 60079 חלק 32.1 – אטמוספרות נפיצות: סיכוני חשמל סטטי – מדריך, מדצמבר 2018 בא במקום המהדורה ממרס 2015.

5. פורסמו ברשומות תקנות ההפחתה לפי חוק התקנים
קישור לתקנות שפורסמו ברשומות
תשומת לבכם לכך שהתקנת תקנות אלו (שקובעות נסיבות להפחתה בסכום העיצום הכספי) מאפשרת הטלת עיצומים כספיים לפי חוק התקנים. 
מומלץ לעיין שוב בהוראות ונהלי הממונה על התקינה על מנת לוודא שאתם מכירים ומיישמים את ההוראות - קישור למאמר על הוראות הממונה

6. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:
ת"י 10075 חלק 1 - עקרונות ארגונומיים הקשורים לעומס עבודה מנטלי
ת"י 15419 - ביגוד מגן- קווים מנחים לבחירת ביגוד מגן להגנה מפני כימיקלים - לשימוש בו, לטיפול בו ולתחזוקתו.
ת"י 16523 חלקים 1+ 2 : קביעת עמידות חומרים בחדירת כימיקלים...
ת"י 27065 - ביגוד מגן-דרישות ביצועים לביגוד מגן שלובשים העובדים המשימים חומרי הדברה...
ת"י 61347 חלקים 2.7 + 2.13 - אבזרי הפעלה ובקרה לנורות...
ת"י 20 חלקים 1 + 2.4 + 2.17 + 2.22   - מנורות...
ת"י 60238 - בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסון
ת"י 60400 - בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי מדלק..
ת"י 60968 - נורות פלואורניות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה
ת"י 61195 - נורות פלואורניות בעלות שתי כיפות- דרישות בטיחות
ת"י 61199 - נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת- דרישות בטיחות

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

7. הודעה ממכון התקנים -

"ביום חמישי ה- 27.12.18 מרכז שירות ליבואן באגף תעשייה יעבוד במתכונת מצומצמת.
אנא הערכותכם בהתאם. נשוב לפעילות רגילה ביום ראשון ה- 30.12.18"

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל:  Razh@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה