עדכון תקינה 19.8.2018

1. במסגרת הליך להתאמת דרישות בארץ לדרישות בעולם, משרד הכלכלה פרסם להערות הציבור שורה ארוכה של תקנים
מאמר מפורט בנושא
אתם מוזמנים לבחון את התקנים הרלוונטיים לכם ולעדכן בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן ככל שיש לכם הערות.

2. מצגת ממפגש הדרכה עם הממונה על התקינה
בשיתוף עם הממונה על התקינה במשרד הכלכלה, יעקב וכטל קיימנו מפגש הדרכה לגבי נהלי הממונה על התקינה שהחליפו את נוהל 401 של מכון התקנים.
קישור למצגת שהעביר הממונה על התקינה
מומלץ מאד לוודא שאתם מיישמים את ההוראות.

3. דיון בוועדת הכלכלה לאישור תקנות ההפחתה לפי חוק התקנים
במסגרת הרפורמה בתקינה ניתנו לממונה על התקינה סמכויות אכיפה רבות לרבות סמכות להטיל עיצומים כספיים על יבואנים. הסמכות להטיל עיצומים כספיים בהתאם לעילות המפורטות בחוק התקנים תכנס לתוקף לאחר שיאושרו תקנות הפחתה (שמגדירות באילו נסיבות ובאיזה שיעור יופחת סכום העיצום הכספי מזה שנקוב בחוק).
ביום שלישי ה- 23.10.2018 צפוי להתקיים דיון בועדת הכלכלה של הכנסת לאישור תקנות ההפחתה.
קישור לפניית השר לועדת הכלכלה והצעת תקנות ההפחתה כפי שמובאות לאישור הועדה
ככל שיש לכם הערות לטיוטת התקנות, נא העבירו בהקדם בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

4. פורסמו ברשומות אכרזות בעניין תקנים כמפורט להלן:

שר הכלכלה החליט על הסרת הרשמיות מתקנים העוסקים באבזרי תברואה מסגסוגת נחושת - ת"י 538, ת"י 538.1, ת"י 538.2, ת"י 538.3, ת"י 538.4.
קישור לפרסום ברשומות (עמוד 2666)

שר הכלכלה החליט על החלפת תקן לשימורי דגים העוסק בקציצות דגים (ת"י 291 חלק 4 יחליף את ת"י 841). קישור לפרסום ברשומות (עמוד 2654)

קישור לאתר לצפיה בתקנים ישראלים רשמיים (התקנים החדשים צפויים לעלות לאתר זה בקרוב)

5. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 5515 חלק 11 - ציוד ספורט: מתקני שדה המשחק - שערי הוקי
ת"י 1291 - רכב להובלת מוצרי מזון בטמפרטורה מבוקרת
ת"י 1596 - מערכות מתזים - התקנה
ת"י 5383 - מגבהים לרכב
ת"י 413 חלק 2.1 (ג"ת 1) - תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים-מערכות מדפי אחסון מפלדה
ת"י 940 חלק 3.2 - תכן גאוטכני: קירות תמך מקרקע משוריינת
ת"י 5826 חלק 2.2 - מנהור: מנהרות לרכב-תכן מבנים-יסודות התכנון של מנהרות
ת"י 62368 חלק 3 - ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיית המידע וציוד תקשורת היבטי בטיחות של העברת הספק זרם ישר דרך כבלי תקשורת ויציאות (ports ) תקשורת
ת"י 60601 חלק 2.4 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסים ולביצועים של מפעמים (דפיברלטורים)
קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל:  Razh@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה