עדכוני תקינה 24.6.18

1. שר הכלכלה הכריז על החלפת התקנים הרשמיים הבאים:
ת"י 1220 חלקים 4 ו- 5 מערכות גילוי אש (גלאי חום וגלאי עשן) - קישור למידע מפורט בנושא לרבות הוראות מעבר
ת"י 1318 - יין - מוחלף בת"י 1318 חלקים 1 ו - 2 - קישור לפרסום ברשומות המתייחס גם לתקופת המעבר (ע' 8907-8908)
ת"י 20 חלק - 1 - מנורות - דרישות כלליות - קישור לפרסום ברשומות ולהודעה על תקופת מעבר (ע' 8695)
ת"י 1498 חלק 8 - מתקנים למגרשי משחקים וחיפוי משטחי המגרשים: מגרש משחקים - קישור לפרסום ברשומות ולהודעה על תקופת מעבר (ע' 8695)
ת"י 62040 חלק 1 - מערכת אל פסק - קישור לפרסום ברשומות ולהודעה על תקופת מעבר (ע' 8682)

קישור לאתר לצפיה ללא תשלום בתקנים רשמיים

2. שר הכלכלה הכריז על ת"י 6294 חלקים 1,2,3 - בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי כתקן רשמי
קישור לפרסום ברשומות עם הכרזה זו

3. פורסמו להערות תזכירי תקנות התקנים כמפורט להלן
תזכיר תקנות התקנים (הפחתה של סכומי עיצום כספי) - קישור לתזכיר כפי שפורסם להערות
תזכיר תקנות התקנים (אופן פרסום בדבר הטלת עיצום כספי) - קישור לתזכיר כפי שפורסם להערות
ניתן להעביר התייחסות למסמכים אלו עד ה 10.7.18 - באמצעות אתר קשרי ממשל.
ניתן גם להעביר התייחסויות אל רז לפי דרכי ההתקשרות להלן לגיבוש עמדה מטעם הלשכה לפי העניין.

4. תזכיר צו יבוא אישי - תקנים רשמיים שלא נדרש לעמוד בהם ביבוא אישי לפי התזכיר המוצע
קישור למאמר בנושא זה

5. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:
ת"י 4141 חלק 10 - ציוד מגן אישי לעיניים: מסננים ומגיני עיניים להגנה
ת"י 1847 חלק 2 - סולמות: דרישות, בדיקות וסימון
ת"י 12100 - בטיחות מכונות - עקרונות כלליים לתכן-הערכת סיכונים
ת"י 5826 חלק 2.1 ג"ת 1 - מנהור: מנהרות לרכבת - תכן מבנים - יסודות התכנון
ת"י 32 חלק 1.1 ג"ת 1 - תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי תקע חד מופעיים לזרם שאינו גדול מ 16 אמפר
ת"י 60320 חלקים 2.1 ו- 2.3 - מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים (למכונות תפירה ובעלות דרגת הגנה לחדירה מפני מים הגבוהה מ - IPX0)
ת"י 994 חלק 1 - מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה
ת"י 6560 - -קירות מחופים בחיפוי קשיח עם בידוד תרמי חיצוני - אלמנטיים טרומיים מחופים ושיטות חיפוי מתועשות באתר

 קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

6. ממכון התקנים עדכנו אותנו כי הצעות התקנים המפורטים להלן הועברו לממונה על התקינה לקראת החלפת תקן נוכחי
ת"י 1516 חלק 01 - כבלי כח בעלי בידוד משוחד
ת"י 1516 חלק 02 כבלי כח בעלי בידוד משוחל ואביזריהם למתח נקוב מ- 1 ק"ו (.1.2 ק"ו = UM) 30 אמפר.
ת"י 60245 חלק 01 כבלים מבודיים בגומי למתחים נקובים שאינם גדולים מ - 450/750 וולט: דרישות כלליות.
ת"י 60227 חלק 01 כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ- 750/450 וולט: דרישות כלליות.
ת"י 1607 שסתומים כדוריים ידניים ושסתומים קוניים.
ת"י 7296 מרמלדות ריבות.
ת"י 1359 תבלינים מעורבים ואבקות

7. הממונה על התקינה האריך את ההסדר למתן פטורים מאישורי ת"ר ביבוא ציוד חשמלי לשימוש רפואי
קישור להודעתו של הממונה על התקינה
יצוין שבמקביל אנחנו פועלים מול משרדי הבריאות והכלכלה גם להרחבת ההסדר.

8. מסמכי נת"מ - מתייחסים למוצרים במסלול של תו תקן
נת"מ 268 - יחידות בני מבטון תאי מאושפר באוטוקלב -הועבר להערות יצרנים.
 למידע נוסף בנושא ניתן לפנות אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל:  Razh@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה