אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים- 1220 חלקים 4 ו5

הודעת ח"כ אלי כהן, שר הכלכלה והתעשיה מיום 19 ביוני 2018 :

ת"י 1220 חלק 4 - מערכות גילוי אש: גלאי חום, מנובמבר 1988; במקומו יבוא:
ת"י 1220 חלק 4 - מערכות גילוי אש: גלאי חום, מיוני 2018.

 

ת"י 1220 חלק 5 - מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים, ממאי 2013; במקומו יבוא:
ת"י 1220 חלק 5 - מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים, מיוני 2018.

למידע נוסף בתחום זה