תזכיר צו יבוא אישי - תקנים רשמיים שלא נדרש לעמוד בהם ביבוא אישי

בתאריך 7.6.18 יצא להערות תזכיר צו יבוא אישי שנועד להסדיר את מדיניות הפיקוח על יבוא אישי.

קישור לידיעה בנושא

בתוספת השלישית של תזכיר הצו מפורטים תקנים שיבואן אישי (לפי צו יבוא אישי) פטור מעמידה בהם. קישור לתוספת השלישית בתזכיר שיצא להערות הציבור

הרשימה אמורה להיות מבוססת על תיקון לחוק התקנים שאושר במסגרת חוק ההסדרים האחרון ולפיו כל מצרך, המיובא לשימוש אישי או משפחתי ושלצורך התקנתו, הפעלתו או תחזוקתו לא נדרש על פי דין בעל מקצוע -  יהיה פטור מחובת עמידה בתקן רשמי.  ההסדר לא יחול על  שלוש קבוצות של מוצרים: 1. מזון כהגדרתו בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון). 2. רכב מנועי 3. מוצר או מכשיר שנועד לשימוש רפואי.

קישור לתיקון חוק התקנים כפי שפורסם ברשומות - העמוד הרלוונטי הוא עמוד 458

במסגרת גיבוש התייחסות הלשכה לתזכיר, ככל שאתם מזהים בתוספת השלישית תקנים שאינם עומדים בהגדרה לפטור שנקבעה בתיקון חוק התקנים (משמע לפי דין הם נדרשים בהתקנה או הפעלה או תחזוקה של בעל מקצוע), נא עדכנו בנושא את מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה - בדוא"ל razh@chamber.org.il עד לתאריך 25.6.18.

 

 

למידע נוסף בתחום זה