עדכוני תקינה - מרץ 2018

1. טיוטת נהלי הממונה לעניין טובין מיובאים שחל עליהם תקן רשמי:

ראו ההודעה ממנהל תקינה במשרד הכלכלה. הערות ככל שיש לכם ניתן להעביר ישירות למשרד הכלכלה או לרז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

קישור לטיוטת הנהלים

ההודעה: 

"בשם הממונה על התקינה הנני מתכבד להעביר להערותיכם את טיוטת נוסח "נהלי הממונה לעניין טובין מיובאים שחל עליהם תקן רשמי".

נהלים אלו ייכנסו לתוקף  ב 1 לאפריל 2018, עם הפעלת הפעימה הראשונה של התחרות בבדיקות הטובין המיובאים.

נהלים אלה יבואו במקום נוהל 401 של מכון התקנים - "בדיקת טובין מיובאים (מתן אישור ת"ר)" והם כוללים גם עדכונים והוראות נוספות בהתאם לתיקון האחרון בפקודת היבוא והייצוא.

ההערות שיתקבלו ישולבו בנוסח נהלי הממונה בהתאם לשיקול דעתו של הממונה על התקינה ובהתאם להוראות כל דין, כאשר לא תהיה הפצה נוספת להערות בשל לוחות הזמנים הדחופים לפתיחה לתחרות.

את ההערות יש להעביר לא יאוחר מתאריך 15 מרץ אל:

גברת אסתר חלפון"

Ester.halfon@economy.gov.il

 

2. הממונה על התקינה פנה לקבל התייחסויות מהציבור בעניין הכוונה להחליף  את התקנים המפורטים להלן:

 ת"י 5115 חלק 1 – יחידת החתלה: יחידת החתלה לשימוש ביתי – דרישות בטיחות

ת"י 5115 חלק 2 – יחידת החתלה: יחידת החתלה לשימוש ביתי – שיטות בדיקה

קישור לפניית הממונה לגבי ת"י 5115

ת"י 61347 חלק 2.3 – אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאביזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים בזרם חילופים או/וגם בזרם ישר והמיועדים לנורות פלואורניות

קישור לפניית הממונה לגבי ת"י 61347-2.3

ת"י 62040 חלק 1 – מערכת אל-פסק (UPS): דרישות כלליות ושרידות בטיחות למערכות אל-פסק/

קישור לפנית הממונה על התקינה לגבי ת"י 62040-1

 

ת"י 2302 חלק 1 – חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיווי, סימון ואריזה

 

ת"י 2302 חלק 2 – חומרים ותערובות מסוכנים: הובלה – סיווג, תיווי, סימון ואריזה

קישור לפניית הממונה על התקינה לגבי ת"י 2302 

קישור לאתר המאפשר צפיה בתקנים כפי שהועברו אל הממונה על התקינה ("תקנים רשמיים בתהליך אישור משרד הכלכלה והתעשיה").
באפשרותנו להעביר התייחסות - ככל שיש לכם הערות נא העבירו בהתאם לדרכי ההתקשרות להלן בהקדם.


3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 2202 חלק 1 - דרישות מיקרוביולוגיות למוצרי מזון מעובדים: מוצרי מזון לתינוקות ולפעוטות, ומעשירי חלב אם

ת"י 968 חלקים 2+3+4 - מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"ם)

ת"י 5516 חלק 2 - אולמות ספורט: משטחים לאזורי ספורט- משטחים במגרשים

ת"י 6569 - סיד לבנייה: הגדרות ודרישות

ת"י 1918 חלק 3.1 - נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין-דרישות בסיסיות

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

4. ת"י 14372 - מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם סכו"ם וכלי האכלה

הממונה על התקינה הודיע כי ממועד הפיכתו של התקן החדש ת"י 14372 לתקן רשמי (2.5.18) הוא יסווג בקבוצת תקינה 1.

קישור להודעת הממונה על התקינה

 

 

5. בהמשך לפעילות הלשכה, הרשמיות מת"י 331 - עמילן, הוסרה - קישור לפרסום ברשומות

 

 

6. אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי

פורסם ברשומות בתאריך 25.2.18 אכרזה של שר הכלכלה לפיה מכון התקנים הישראלי שינה, באישור שר הכלכלה, את

התקן הרשמי שלהלן: 

ת"י 61 - מגוף טריז עשוי מתכת

ת"י 1212 חלק 1 - מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן

קישור לפרסום ברשומות בעניין זה

7. ממכון התקנים נמסר כי ת"י 386-1 כובעונים מלטקס הועבר לממונה על התקינה לתהליך החלפת התקן הקיים 

 8. אפשרות להגיש מועמדות לוועדות מומחים

ממכון התקנים פנו אלינו ועדכנו כי ניתן להגיש מועמדות לועדות המומחים שלהלן:

1. ועדת מומחים מס' 510912 – בלוקים, שתעסוק בהכנת רוויזיה לצורך אימוץ תקינה זרה בתקן לבלוקי קיר -  ת"י 5 חלק 1. הגשת מועמדות למכון התקנים עד 07.03.2018 

2. ועדת מומחים לתקנים בתחום של עיר חכמה. הגשת מועמדות למכון התקנים עד 8.3.18

 

דרכי התקשרות:
למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל: Razh@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה