עדכוני תקינה 24.12.2017

 1. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:
  ת"י 1220 חלק 5 - מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים
  קישור לצפיה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור
  התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 2. פניות מהממונה על התקינה בעניין החלפת התקנים הרשמיים שלהלן:
  הממונה על התקינה פנה אלינו בדבר החלפת ת"י 1284 חלק 3: קישור לפנייתו של הממונה על התקינה בנושא זה
  ת"י 1284 חלק 3 – כפפות מגן נגד פגיעות מכניות (אפריל 2010) ;
  במקומו יבוא:
  ת"י 1284 חלק 3 – כפפות מגן: כפפות נגד סיכונים מכניים (2017) ;

  הממונה על התקינה פנה אלינו בעניין החלפת ת"י 4141 חלק 12 - קישור לפנייתו של הממונה על התקינה בנושא זה

  ת"י 4141 חלק 12 – ציוד מגן אישי לעיניים: ציוד להגנת העיניים והפנים בעת ריתוך ותהליכים נלווים (מרס 2004) ;  

  במקומו  יבוא:

  ת"י 4141 חלק 12 – ציוד מגן אישי לעיניים: ציוד להגנת העיניים והפנים בעת ריתוך ותהליכים נלווים (2017) ;    הממונה על התקינה פנה אלינו בדבר החלפת ת"י 1284 חלק 4: קישור לפנייתו של הממונה על התקינה בנושא זה
  ת"י 1258 חלק 4 – ביגוד מגן: ביגוד אזהרה בעל נראות גבוהה (ספטמבר 2014) ;
  במקומו יבוא:
  ת"י 1258 חלק 4 – ביגוד מגן: ביגוד בעל נראות גבוהה – שיטות בדיקה ודרישות (2017) ;

  קישור לאתר המאפשר צפיה בתקנים כפי שהועברו אל הממונה על התקינה ("תקנים רשמיים בתהליך אישור משרד הכלכלה והתעשיה").
  באפשרותנו להעביר התייחסות - ככל שיש לכם הערות נא העבירו בהתאם לדרכי ההתקשרות להלן בהקדם.

 3. שינוי קבוצת התקינה של ת"י 1516-1 העוסק בכבלי כח לקבוצת תקינה 1
  קישור להחלטת הממונה על התקינה בנושא זה

 4. פנייתו של הממונה על התקינה בדבר הסרת רשמיות מת"י 63 חלק 1 וחלק 3 כלהלן: קישור לפנייתו של הממונה על התקינה בנושא זה
  ת"י 63 חלק 1- "מדידת זרימת מים במובלים סגורים טעונים במלואם- מדי-מים למי שתייה קרים ולמים חמים: דרישות" (2012);
  ת"י 63 חלק 3- "מדידת זרימת מים במובלים סגורים טעונים במלואם - מדי-מים למי שתייה קרים ולמים חמים: שיטות בדיקה וציוד" (2012);

 5. פורסם ברשומות (17.12.2017) הודעה בדבר שינוי בתקנים הבאים: קישור לפרסום ברשומות
  ת"י 873 - ילקוט לתלמיד, מנובמבר 2015
  במקומו יבוא:
  ת"י 873 - ילקוט לתלמיד, מנובמבר 2017
  ת"י 60898 חלק 2 - אביזרים חשמליים - מפסקים להגנה מפני זרם יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים לפעולה בזרם חילופים ובזרם ישר מיולי 2009.
  במקומו יבוא:
  ת"י 60898 חלק 2 - אביזרים חשמליים - מפסיקי מעגל להגנה מפני זרם יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"ז) לפעולה בזרם חילופים ובזרם ישר, מנובמבר 2017.
  ת"י 1941 חלק 1 - מכלי גז - מכלי פלדה ללא תפר, למילוי חוזר - תכן, מבנה ובדיקות: מכלי פלדה שעברו צינון והרפיה, שחוזק המתיחה שלהם קטן מ- 1100 מגפ"ס, מאפריל 2004.
  במקומו יבוא:
  ת"י 9809 חלק 1 - מכלי גז - מכלי פלדה ללא תפר, למילוי חוזר - תכן, מבנה ובדיקות: מכלי פלדה שעברו צינון והרפיה, שחוזק המתיחה שלהם קטן מ- 1100 מגפ"ס, מנובמבר 2017.
  ת"י 1941 חלק 2 - מכלי גז - מכלי פלדה ללא תפר, למילוי חוזר - תכן, מבנה ובדיקות: מכלי פלדה שעברו צינון והרפיה, שחוזק המתיחה שלהם גדול מ- 1100 מגפ"ס או שווה לו, מאפריל 2004.
  במקומו יבוא:
  ת"י 9809 חלק 2 - מכלי גז - מכלי פלדה ללא תפר, למילוי חוזר - תכן, מבנה ובדיקות: מכלי פלדה שעברו צינון והרפיה, שחוזק המתיחה שלהם 1100 מגפ"ס או יותר, מנובמבר 2017.
  ת"י 1941 חלק 3 - מכלי גז - מכלי פלדה ללא תפר, למילוי חוזר - תכן, מבנה ובדיקות: מכלים מפלדה מנורמלת, מיוני 2004.
  במקומו יבוא:
  ת"י 9809 חלק 3 - מכלי גז - מכלי פלדה ללא תפר, למילוי חוזר - תכן, מבנה ובדיקות: מכלים מפלדה מנורמלת, מנובמבר 2017.

 6.  פורסם ברשומות (20.12.2017) הודעה בדבר שינוי בתקנים הבאים: קישור לפרסום ברשומות

ת"י 900 חלק 2.97-בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למערכות לתריסים ,לסוככים, לווילונות ולציוד דומה, מיוני 2017 בא במקום המהדורה ממרס2007

ת"י 961 חלק 14.1 – תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למכשירי חשמל ביתייםת לכלי עבודה חשמליים ולמכשירי חשמל דומים- פליטת מיוני 2017 בא במקום המהדורה מינואר 2013:

ת"י 961 חלק 35 – תאימות אלקטרומגנטיות: תאימות אלקטרומגנטית של ציוד מולטימדיה – דרישות חסינות, מיוני 2017 בא במקום ת"י 961 חלק 20 מנובמבר 2015 ות"י 961 חלק 24 מנובמבר2016 :

ת"י 1001 חלק1.1 – בטיחות אש בבניינים: מערכות מיזוג אוויר ואוורור מיוני 2017 בא במקום המהדורה מיולי 2013:

ת"י 1001 חלק 1.2 – בטיחות אש בבניינים:מערכות חימום. מיזוג אוויר ואוורור. מיוני 2017 בא במקום המהדורה מיולי 2013:

ת"י 1080 חלק 19 – טכנולוגיות המידע – הגדרות מונחים:שפות שאילתות, מיוני 2017 בא במקום המהדורה מינואר 2013:

ת"י 5282 חלק 4 – דירוג בניינים לפי צריכת אנרגייה: בנייני אכסון תיירותי, מיוני 2017:

ת"י 6558 חלק 1 – בטיחות תכשיטים: תכשיטים לילדים – דרישות בטיחות, מיוני 2017,
ת"י 30386 – תאימות אלקטרומגנטית: ציוד רשת בזק {טלקומוניקציה}: דרישות תאימות אלקטרומגנטית, מיוני 2017 בא במקום המהדורה מאוגוסט 2015.

 


ת"י 562 חלק 14 – בטיחות צעצועים:קפצות {טרמפולינות} לשימוש ביתי, מספטמבר 2017:

ת"י 940 חלק 3.1- תכן גאוטכני: קירות תמך – קירות כובד וקירות זיזיים רתומים בקרקע, מספטמבר 2017 בא במקום ת"י 940 חלק 1 מיוני 2008:

ת"י 5988 חלק 2 – תאי בקרה טרומיים מבטון: תאי בקרה למערכות ביוב, מספטמבר 2017:

ת"י 61851 חלק 1 – מערכת טעינה- בחיבור- מוליכי לרכב חשמלי: דרישות כלליות, מספטבר 2017: בא במקום ת"י 61815 חלק 1 מדצמבר 2014 ת"י 61851 ות"י 61851החלק 22 מיולי 2011:
 ת"י 61851 חלק 23 – מערכת טעינה – בחיבור- מוליכי לרכב חשמלי: עמדת טעינה בזרם ישר לרכב חשמלי, מספטמבר 2017:

ת"י 62196 חלק 3 – תקעים, בתי תקע, מחברים לרכב והתקני מבוא ברכב – טעינת רכב חשמלי בחיבור מוליכי:דרישות תאימות וחליפותלמידות של צמדי רכב בעלי פינים ושפורפרות מגע, הפועלים בזרם ישר ובזרם חילופים\ זרם ישר, מספטמבר 2017:

ת"י 1080 חלק 8 – טכנולוגיית המידע – הגדרות מונחים: אבטחת מידע, מאוקטובר 2017 בא במקום המהדורה מאוגוסט 2001:

ת"י 1227 חלק 3.1- תכן גשרים:גשרי רכבת – עומסי רכבת ודרישות גאומטריות, מאוקטובר 2017 בא במקום ת"י 1227 חלק 2 ממרס 1990 וגיליונות התיקון מיוני 2003 ומאוגוסט 2006:

ת"י 5620 – מיפוי גאוהנדסי של מנהרות במהלך הכרייה, מאוקטובר 2017 בא במקום המהדורה מדצמבר 2007:

ת"י 5826 חלק 2.1 – מנהור: מנהרות לרכבת – תכן מבנים – יסודות התכנון של מנהרות, מאוקטובר 2017 בא במקום - ת"י 5826 חלק 2 ממרס 2011 וגיליון התיקון מיוני 2016:

ת"י 5826 חלק 4 – מנהור:מנהרות לתחבורה – תכן מבנים – גאולוגיה וגאוהנדסה בשלב התכן, מאוקטובר 2017 בא במקום המהדורה ממאי 2010:

ת"י 5826 חלק 11 – מנהור:מנהרות לתחבורה – תכן מבנים – תחזוקה, מאוקטובר 2017 בא במקום המהדורה מדצמבר 2009:

ת"י 14543 חלק 3.10- טכנולוגיית המידע – ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית: פרוטוקול יעיל של מנה- קצרה אלחוטית {wsp } בעבור איסוף אנרגייה – ארכיטקטורה ופרוטוקולים לשכבה התחתונה, מאוקטובר 2017:

ת"י 15045 חלק 2 – טכנולוגיות המידע – שער למערכת אלקטרונית ביתית: מודולריות ופרוטוקול, מאוקטובר 2017:

ת"י 15067 חלק 2 – טכנולוגיית המידע – מודל יישום למערכות אלקטרוניות ביתיות: מודל תאורה בעבור מערכות אלקטרוניות ביתיות, מאוקטובר 2017:

 

ת"י 15067 חלק 3 – טכנולוגיית המידע – מודל יישום למערכות אלקטרוניות ביתיות: מודל מערכת ניהול אנרגיה של תגובה לדרישה בעבור מערכות אלקטרוניות ביתיות.

ת"י 15067 חלק 4 – טכנולוגיית המידע – מודל יישום למערכות אלקטרוניות ביתיות: מערכת אבטחה בעבור מערכות אלקטרוניות ביתיות.

ת"י 17100 - שירותי תרגום - דרישות בעבור שירותי תרגום

ת"י 18012 חלק 2 - טכנולוגיות המידע - מערכות אלקטרוניות ביתיות - קווים מנחים לתאימות תפעולית של מוצרים.

ת"י 25745 חלק 2 - ביצועי אנרגיה של מעליות, דרגנועים ומסיעי לכת: חישובי אנרגיה וסיווג בעבור מעליות (במקום ת"י 4707 חלק 1)

ת"י 28003 - מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה - דרישות לגופים העורכים מבדקים ומספקים התעדה למערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה.

ת"י 28004 חלק 2 - מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה - קווים מנחים ליישום ת"י 28000: קווים מנחים ליישום התקן הישראלי ת" 28000 לשימוש בתפעול נמלי ים בינוניים וקטנים.

ת"י 28004 חלק 3 – מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה – קווים מנחים ליישום התקן הישראלי ת"י 28000 הנחיות ספציפיות נוספות ליישום התקן הישראלי ת"י 28000 על ידי עסקים בינוניים וקטנים (למעט נמלים ימיים), מאוקטובר 2017;

ת"י 28004 חלק 4 - מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה – קווים מנחים ליישום התקן הישראלי ת"י 28000; הנחיות ספציפיות נוספות ליישום התקן הישראלי ת"י 28000 אם ההתאמה לתקן הישראלי ת"י 28001 היא מטרה ניהולית, מאוקטובר 2017;

ת"י 30100 חלק 1 – טכנולוגיית המידע – ניהול משאבי רשת ביתית: דרישות: מאוקטובר 2017;

ת"י 37120 – פיתוח בר-קיימא בקהילות – מדדים לשירותים עירוניים ולאיכות חיים, מאוקטובר 2017;

ת"י 50090 חלק 1 – מערכות אלקטרוניות בבתים ובבניינים: מבנה התקינה, מאוקטובר 2017;

ת"י 50090 חלק 8 – מערכות אלקטרוניות בבתים ובבניינים: הערכת התאמה של מוצרים, מאוקטובר 2017;

ת"י 50491 חלק 2 – דרישות כלליות למערכות אלקטרוניות בבתים ובבניינים ולמערכות אוטומציה ובקרה בבניינים: תנאים סביבתיים, מאוקטובר 2017;

ת"י 50491 חלק 4.1 - דרישות כלליות למערכות אלקטרוניות בבתים ובבניינים ולמערכות אוטומציה ובקרה בבניינים: דרישות בטיחות תפקודית כלליות למוצרים המיועדים להיות משולבים במערכות אלקטרוניות בבתים ובבניינים ובמערכות אוטומציה ובקרה בבניינים, מאוקטובר 2017;

ת"י 50491 חלק  6.1 - דרישות כלליות למערכות אלקטרוניות בבתים ובבניינים ולמערכות אוטומציה ובקרה בבניינים: התקנות מערכות אלקטרוניות בבתים ובבניינים – תכנון והתקנה, מאוקטובר 2017;

ת"י 50491 חלק 11 – דרישות כלליות למערכות אלקטרוניות בבתים ובבניינים ולמערכות אוטומציה ובקרה בבניינים: מנייה חכמה – מפרט ליישום – צג חיצוני פשוט לצרכן, מאוקטובר 2017;

ת"י 63044 חלק 1 –מערכות אלקטרוניות בבתים ובבניינים ומערכות אוטומציה ובקרה בבניינים: דרישות כלליות, מאוקטובר 2017;

ת"י 63044 חלק 5.1 – מערכות אלקטרוניות בבתים ובבניינים ומערכות אוטומציה ובקרה בבניינים: דרישות, תנאים ותכניות בדיקה של תאימות אלקטרומגנטית, מאוקטובר 2017;

ת"י 63044 חלק 5.2 – מערכות אלקטרוניות בבתים ובבניינים ומערכות אוטומציה ובקרה בבניינים: דרישות, תאימות אלקטרומגנטית למערכות אלקטרוניות בבתים ובבניינים ולמערכות אוטומציה ובקרה בבניינים, המשמשות בסביבות של מגורים, מסחר ותעשייה קלה, מאוקטובר 2017;

ת"י 63044 חלק 5.3 – מערכות אלקטרוניות בבתים ובבניינים ומערכות אוטומציה ובקרה בבניינים: דרישות, תאימות אלקטרומגנטית למערכות אלקטרוניות בבתים ובבניינים ולמערכות אוטומציה ובקרה בבניינים, המשמשות בסביבות תעשייתיות, מאוקטובר 2017;

ת"י 4468 חלק 2 – מכלי דלק מרותכים מפלדה: מכלים שנפחם גדול מ-100 מ"ק, מאוגוסט 2017, בא במקום המהדורה מספטמבר 2014 וגיליון התיקון ממאי 2016;

ת"י 1220 חלק 13 – מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות חזותי, מאוגוסט 2017, בא במקום המהדורה מנובמבר 2014;

ת"י 12464 חלק 1 – אור ותאורה – תאורה למקומות עבודה: מקומות עבודה בתוך מבנים, מאוגוסט 2017, בא במקום ת"י 8995 ממרס 2007;

ת"י 12464 חלק 2 – אור ותאורה – תאורה למקומות עבודה: מקומות עבודה מחוץ למבנים, מאוגוסט 2017;

ת"י 60969 – נורות פלואורניות קומפקטיות בעלות נטל עצמי לשימוש תאורה כלליים – דרישות ביצועים, מאוגוסט 2017;

ת"י 61000 חלק 6.1 – תאימות אלקטרומגנטית: תקן גנרי – תקן לחסינות ציוד המיועד לסביבות של מבוגרים, של מסחר ושל תעשייה קלה, מאוגוסט 2017, בא במקום ת"י 961 חלק 10.2 מאוקטובר 2007;

ת"י 61000 חלק 6.2 – תאימות אלקטרומגנטית: תקן גנרי – תקן לחסינות ציוד המיועד לסביבות תעשייתיות, מאוגוסט 2017, בא במקום ת"י 961 חלק 8.2 מאוקטובר 2007;

ת"י 61730 חלק 1 – תקן כשירות לבטיחות של מודול פוטו-וולטאי: דרישות מבנה, מאוגוסט 2017 בא במקום המהדורה מינואר 2017;

ת"י 61730 חלק 2 – תקן כשירות לבטיחות של מודול פוטו-וולטאי: דרישות לבדיקות, מאוגוסט 2017 בא במקום המהדורה מינואר 2017;

 

7. אישור נת"מים בועדת ההיתרים (מתייחס למוצרים במסלול של תו תקן)

ממכון התקנים נמסר לנו שאושרו בועדת היתרים הנת"מים שלהלן:
נתמ 118- יצור בטון מובא

ניתן לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן לקבלת המסמכים הללו.

 1. הודעה ממכון התקנים בעניין הערכות למערכת שער עולמי
  קישור להודעה ממכון התקנים

דרכי התקשרות:
למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל: Razh@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה