עדכון תקינה 12.11.17

 1. שינוי קבוצת ייבוא המוצרים בחלות התקן 5418 עמידות בהידלקות של מזרנים

משרד הכלכלה החליט להעביר את ת"י 5418 עמידות בהידלקות של מזרונים לקבוצה מקלה יותר - קישור לידיעה בנושא


2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים
:

ת"י 6185 ג"ת 1 - מכללי דלתות למוסדות חינוך – הגנה מפני פגיעה 

ת"י 158 חלק 1 ג"ת 2 - מתקנים לגפ"מ - מאגרים

מגוון תקנים בתחום טכנולוגיית המידע (27000, 27003, 27004, 27006, 27010, 27016, 27019, 27034 -חלקים 5+6, 27035 -חלקים 1+2, 27038, 27799, 38500)

ת"י 11801 - טכנולוגיית המידע כבילה גנרית לחצרי לקוח (חלקים - 1-6)

ת"י 4373 מוצרי פירוטכניים - זיקוקין די-נור - חלקים 6,7,8,9

ת"י 16899 - מתקני ספורט ופנאי- מתקני פארקור- דרישות בטיחות

קישור לצפיה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור 

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

3. פורסם ברשומות שת"י 413 - תכן עמידות מבנים בפני רעידות אדמה התעדכן

 

4. ממכון התקנים עדכנו אותנו כי התקנים שלהלן הועברו לממונה על התקינה בכוונה שיחליפו את התקן הקיים

ת"י 1220 חלק 2 - מערכות גילוי אש: יחידות בקרה

ת"י 900 חלק 2.30 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורים לחימום חדרים

 

5. תזכיר לתיקון צו התקנים (איסור ייצור מצרכים)

צו התקנים (איסור ייצור מצרכים) מסדיר את המוצרים שחלה עליהם חובת תו תקן ושחובה לשווק אותם כשהם מסומנים בתו תקן שניתן ממכון התקנים. משרד הכלכלה פרסם הצעה לתיקון הצו במסגרתה גם מבהירים שהצו אינו רלוונטי למוצר מיובא וגם משמיטים מגוון מוצרים שכיום חלה חובת תו תקן בעניינם (דברי הסבר מפורטים יותר בגוף ההצעה לתיקון).
קישור לידיעה בנושא ולהצעת התיקון

 

6. הודעה ממכון התקנים בנושא תיאום נטילות בנמל אשדוד

ממכון התקנים נמסר: "כחלק מהתייעלות פתחנו כתובת מייל חדשה עבור תיאום נטילות בנמל אשדוד (דני מימון).

מייל זה יחליף את השימוש בפקס שבוצע עד כה. אנא עשו בו שימוש.  ashdodp@sii.org.il  "

 

 דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל: Razh@chamber.org.il  

למידע נוסף בתחום זה