תזכיר לתיקון צו התקנים (איסור ייצור מצרכים)(תיקון)

צו התקנים (איסור ייצור מצרכים) מסדיר את המוצרים שחלה עליהם חובת תו תקן ושחובה לשווק אותם כשהם מסומנים בתו תקן שניתן ממכון התקנים. 

משרד הכלכלה פרסם הצעה לתיקון הצו במסגרתה גם מבהירים שהצו אינו רלוונטי למוצר מיובא וגם משמיטים מגוון מוצרים שכיום חלה חובת תו תקן בעניינם (דברי הסבר מפורטים יותר בגוף ההצעה לתיקון).

הצו יצא להערות הציבור עד ה 27.11.17.

הערות ככל שיש ניתן להעביר ישירות באתר הממשלתי קישור או לפנות קודם לכן אל רז הילמן, מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה - razh@chamber.org.il.

 

למידע נוסף בתחום זה