שינוי קבוצת ייבוא המוצרים בחלות התקן 5418 עמידות בהידלקות של מזרנים

בהמשך לפעילות הלשכה ולאחר בחינת הנושא, הממונה על התקינה במשרד הכלכלה החליט על שינוי קבוצת ייבוא המוצרים בחלות התקן 5418 עמידות בהידלקות של מזרנים לקבוצה מקלה יותר.

קישור להחלטת הממונה על התקינה בנושא

 

למידע נוסף בתחום זה