עדכון תקינה אוקטובר 2017

1. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 1045 חלק 1 - בידוד תרמי של בניינים: בנייני מגורים

ת"י 1523 חלק 1 ג"ת 2 - קירות בני: קירות לא-נושאים

ת"י 580 חלק 1.1 - אנרגייה בבניינים: מעטפת הבניין - בנייני מגורים

ת"י 2250 חלק 1 - פותח סתימות בצנרת ניקוז: דרישות לבטיחות, לאריזה

ת"י 4272 - תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים

ת"י 23907 - הגנה מפני פציעה מפריטים חדים-דרישות ושיטות בדיקה

ת"י 426 חלק 1 - כפפות גומי חד-פעמיות: כפפות ניתוח מעוקרות

ת"י 69 ג"ת 2 - מחממי מים חשמליים מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי

ת"י 900 חלק 2.24 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור (בין היתר מקררים)

ת"י 6400 חלק 2 וחלק 2.1 - מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב: רכב פרטי

ת"י 1366 - מרסס חומר מדמיע להגנה אישית

ת"י 129 חלק 1 - מטפים מטלטלים: תחזוקה

קישור לצפיה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור 

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

2. תזכורת - עדכון על תזכיר לתיקון חוק התקנים - קישור

3. פורסם נספח ש' לת"י 62560 - נורות דיודה פולטות אור במתח גדול מ 50 וולט בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים

למידע נוסף בנושא ניתן לפנות אל רז הילמן 03-5631011 razh@chamber.org.il

4. ממכון התקנים עדכנו אותנו כי ת"י 1548 מזרנים לתינוקות הועבר לממונה על התקינה בכוונה שיחליף את התקן הקיים.

 

 

למידע נוסף בתחום זה