תזכיר חוק לתיקון חוק התקנים

בהמשך ל"רפורמה בתקינה" ועל מנת ליעל את הליך החלפת התקנים ולמזער את הדרישות הייחודיות לישראל (שאינן דרישות מתחייבות) בתקנים, ערכו במשרד הכלכלה הצעה לתיקון חוק התקנים.

קישור לתזכיר החוק ודברי ההסבר

חברי לשכת המסחר שיש להם התייחסויות לתיקון המוצע, מוזמנים להעביר אותן אל רז הילמן, מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה - razh@chamber.org.il 

המועד האחרון להעברת התייחסויות הוא ה - 19.10.2017.

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה