עדכון תקינה 12.9.17


1. דחיה צפויה במועד הכניסה לתוקף של הרפורמה בתקינה

קישור למידע בנושא

2. אפשרות להשפיע על הליכי התקינה - נותרו מקומות פנויים מטעם לשכת המסחר בועדות תקינה במכון התקנים

קישור להודעה בנושא

 

3. מידע נגיש וחינמי לשימושכם: צפיה בתקנים, קבוצות תקינה, רשמיות תקנים, פרוטוקולי ועדות תקינה והסכמי הכרה

קישור למידע בנושא

 

4.  מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:
ת"י 900-2-7 בטיחות מכונות כביסה

ת"י 900-2-11 - בטיחות מייבשי כביסה

ת"י 13501-5 (ת"י 755 חלק 5)- סיווג בשריפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין: סיווג לפי נתונים שהתקבלו מבדיקות של גגות חשופים לאש חיצונית

ת"י  1045 חלק 1 - בידוד תרמי של בניינים: בנייני מגורים

 ת"י  5280 חלק 1.1 - אנרגייה בבניינים: מעטפת הבניין-בנייני מגורים

ת"י 5438-26 כימיקלים למי שתייה - נתרן פלאור

ת"י 1099-1-2 זיגוג בבניינים: תכן השמשה - קביעת עמידות השמשה בעומס

ת"י 755-5 סיווג בשרפה של מוצרי בנייה אלמנטי בניין - סיווג לפי תוצאות בדיקות של גגות חשופים לאש חיצוני

ת"י 1001-3 בטיחות אש בבניינים: מדפי אש

ת"י 1212-3 כללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות עשן

קישור לצפיה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור 

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

5. פורסמה הודעה ברשומות על ביטול ת"י אביזרי עזר לנורות פריקה: נטלים לנורות אדי נתרן, הפועלות בלחץ נמוך מאוגוסט 1982

 

6. פורסמה הודעה ברשומות על החלפת ת"י 299 - סימון מוצרי זהב ובדיקתם (תחילתה של אכרזה זו שנה מפרסומה)

 

 

7. מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד כי הסתיים במכון תהליך התקינה של התקנים הישראליים הבאים והם נשלחו לאישור לממונה על התקינה במשרד הכלכלה

ת"י 1139 חלק 2 - פיגומים תלויים ממוקנים: דרישות

ת"י 990 חלק 1 - סוללות ראשוניות

ת"י 14090 חלק 1 - מחיצות וחיפוי גבס: לוחות

ת"י 60601 חלק 2.02 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: ... ציוד ניתוח הפועל בתדר

ת"י 1148 - מעקרי קיטור גדולים

6. נחתם במכון התקנים נספח ש' עדכני לת"י 4373 חלקים 1-5 (זיקוקין די-נור) מהות השינוי העיקרי הינה תדירות בדיקות הדגם

ניתן לפנות לרז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן למידע נוסף.

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר,  רז הילמן בדוא"ל: Razh@chamber.org.il או בטלפון 03-5631011.

למידע נוסף בתחום זה