דחיה במועד הכניסה לתוקף של הרפורמה בתקינה

בתאריך 1.10.2017 היו אמורים להיכנס לתוקף שינויים בפקודת היבוא והיצוא שאושרו במסגרת הרפורמה בתקינה ושעניינם פתיחת בדיקות היבוא לתחרות ומעבר מתצהיר בחתימת עו"ד להצהרה בהתאם להנחיות שצפוי להוציא הממונה על התקינה.

קישור למידע ביחס לרפורמה בתקינה

מאחר ונדרש זמן נוסף כהערכות ליישום השינוי, פנה שר הכלכלה לועדת הכלכלה של הכנסת וביקש לדחות את מועד יישום הרפורמה ב- 3 חודשים עם אופציה ל- 3 חודשים נוספים.

קישור לפנייתו של שר הכלכלה אל ועדת הכלכלה

ביום ראשון, ה- 17.9.2017, התקיים דיון בנושא וועדת הכלכלה אישרה את הבקשה לאחר שמטעם מכון התקנים ומשרד הכלכלה הבהירו שיהיו ערוכים בצורה מלאה לאפריל 2018.

 יובהר שהפרק ברפורמה בתקינה המתייחס לשינויים בהרכב הועד הפועל ובהרכב ועדות התקינה כבר מיושם.

למידע נוסף בתחום זה