אפשרות להעביר התייחסות להוראת מנכ"ל (2.6 ) - הענקת פטור בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי

משרד הכלכלה פנה לציבור ומבקש לקבל התייחסות להוראת מנכ"ל (2.6) - הענקת פטור בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי

קישור להודעה של משרד הכלכלה וקישור להוראת מנכ"ל

הבחינה נעשית על רקע החלטת ממשלה בעניין הפחתת הנטל הרגולטורי.

חברי לשכת המסחר מוזמנים להעביר התייחסויות והצעות לתיקון הנוהל אל רז הילמן, מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר: razh@chamber.org.il

נא העבירו התייחסויות ככל שיש עד לתאריך 18.6.17.

למידע נוסף בתחום זה