חדשות ועדכונים בנושאי תקינה 16.7.16

 

הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את טיוטות התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 20 חלק 2.3 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות הצפה.

ת"י 873 - ילקוט לתלמיד (לביקורת ציבורית).

ת"י 904 חלק - טפסות לבטון: עקרונות (ג"ת מס' 1 לביקורת ציבורית).

ת"י 958 חלק 1 - מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך בניין: מערכות פוליפרופילן (ג"ת מס' 5 לביקורת ציבורית).

ת"י 994 חלק 1 - מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה (הוספת מסלול התאמה לתקן האמריקני UL 60335-2-40ׂ).

ת"י 1209 - אפר פחם מרחף לבטון - הגדרות, דרישות וקריטריוני התאמה (לביקורת ציבורית).

ת"י 1273 - מוצרים לשימוש ולטיפול בילדים - "הליכונים" לתינוקות: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (לביקורת ציבורית).

ת"י 1366 - מרסס חומר מדמיע להגנה אישית (ג"ת מס' 1 לביקורת ציבורית).

ת"י 1430 חלק 1 - יריעות לאיטום גגות: יריעות פוליוויניל כלורי (PVC).

ת"י 1596 - מערכות מתזים - התקנה (לביקורת ציבורית).

ת"י 2302 חלק 1 - חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיווי, סימון ואריזה (לביקורת ציבורית).

ת"י 5280 חלק 3 - אנרגיה בבניינים: ג"ת מס' 1 (לביקורת ציבורית).

ת"י 5381 - מחזירי אור לסימון אחורי לכלי רכב מסחריים, לכלי רכב להסעת נוסעים ולגרורים (ג"ת מס' 1 לביקורת ציבורית).

ת"י 6153 (חלקים 1 ו- 2) - מבנים ארעיים - אוהלים: בטיחות (למעט דרישות בטיחות אש): דרישות בטיחות אש.

 

נוהלי בדיקות תקן ביבוא - נספחי ש'

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את נהלי בדיקות התקן החדשים ביבוא (נספחי ש') הבאים:

נספח ש' 33 חלק 1 - מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים (מהדורה ב').

נספח ש' 900 חלק 2.12 - משטחי חימום ומשטחים דומים (מהדורה ב').

נספח ש' 900 חלק 2.13 - מכשירי טיגון בשמן עמוק, מחבתות ומכשירים דומים (מהדורה ב').

נספח ש' 900 חלק 2.14 - מכשירי מטבח (מהדורה ג').

נספח ש' 900 חלק 2.16 - מכשירים לסילוק פסולת מזון (מהדורה ב').

נספח ש' 900 חלק 2.23 - מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער (מהדורה ב').

נספח ש' 900 חלק 2.28 - מכונות תפירה חשמליות (מהדורה ב').

נספח ש' 900 חלק 2.31 - קולטי אדים ומכשירים אחרים הקולטים אדי בישול (מהדורה ב').

נספח ש' 900 חלק 2.35 - מחממי מים מידיים (מהדורה ב').

נספח ש' 900 חלק 2.52 - מכשירים להיגיינת הפה (מהדורה ב').

נספח ש' 900 חלק 2.55 - מכשירי חשמל לשימוש באקווריומים ובבריכות גינה (מהדורה ב').

נספח ש' 900 חלק 2.59 - קוטלי חרקים (מהדורה ב').

נספח ש' 900 חלק 2.81 - מחממי רגליים ושטיחוני חימום (מהדורה ב').

נספח ש' 900 חלק 2.85 - מכשירי קיטור לגיהוץ בדים (מהדורה ב' ).

נספח ש' 900 חלק 2.98 - מכשירי לחות (מלחלחים), מהדורה ב'.

נספח ש' 990 חלק 1 - סוללות ראשוניות (מהדורה ח').

נספח ה-ש' שמספרם 900 דנים במוצרים חשמליים.

נספח ש' 1888 - עגלות ילדים (מהדורה א').

נספח ש' 60950 חלק 1 - ציוד טכנולוגיית המידע לרבות ציוד משרדי חשמלי לשימוש משרדי (מהדורה ו').

 

כוונה לפרסם תקנים ישראליים כרשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם כרשמיים או לבצע שינויים בתקנים הישראליים הרשמיים הבאים:

ת" 20 חלק 2.22 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת חירום (החלפת התקן משנת 2009 עם תקן משנת 2016).

ת"י 14304 - מוצרי בידוד תרמי לציוד בנייה ולמתקני תעשייה - מוצרים אלסטומריים גמישים מוקצפים (FEF) המיוצרים במפעל - מפרט דרישות (החלפת התקן משנת 2015 עם התקן משנת 2016).

 

נהלים, תנאים מיוחדים (נת"מים), למתן היתרי תו תקן

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את הנהלים לתנאים מיוחדים (נת"מים) הבאים למתן היתרי תו תקן:

נת"מ 172 - מכלי זכוכית למכלי מזון ומשקאות.

נת"מ 261 - תמיסות נתרן תת כלוריתי.

 

תקנים ישראליים חדשים

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה ברשומות הודעות בנוגע לתקנים הישראליים החדשים הבאים:

ת"י 90 חלק 4 – בנזין לרכב מנועי: תערובת מתנול – בנזין (דלק) המורכבת מ-85% בנזין נטול עופרת (דלק) ו-15% מתנול (15M).

ת"י 579 חלק 9 – מערכות סולריות לחימום מים: מאיצי חימום.

ת"י 1555 חלק 1 - מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: חיפוי חוץ.

ת"י 5281 חלק 0 - בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות כלליות.

ת"י 5281 חלק 1 - בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבניינים שאינם בנייני מגורים.

ת"י 5281 חלק 2 - בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני מגורים.

ת"י 5854 – דלק לרכב מנועי: אתנול כרכיב בלילה בעבור בנזין – דרישות ושיטות בדיקה.

ת"י 15359 – דלקים מוצקיים מושבים מפסולת – דרישות ודירוג.

ת"י 24760 חלק 1 – טכנולוגיית המידע – טכניקות אבטחה – מסגרת עבודה לניהול זהות: מונחים ומושגים.

ת"י 24760 חלק 2 – טכנולוגיית המידע – טכניקות אבטחה  - מסגרת עבודה לניהול זהות: ארכיטקטורת ייחוס ודרישות.

ת"י 27002 - טכנולוגיית המידע: טכניקות אבטחה - קובץ כללים לניהול אבטחת מידע.

ת"י 27017 – טכנולוגיית המידע – טכניקות אבטחה – קובץ כללים לבקורת אבטחת מידע לשירותי ענן המבוססות על התקן הישראלי ת" 27002.

ת"י 27018 – טכנולוגיית המידע – טכניקות אבטחה – כללי יישום להגנה על מידע מזהה אישי (PII) בעננים ציבוריים הפועלים כמעבדי מידע מזהה אישי.

ת"י 27039 – טכנולוגיית המידע – טכניקות אבטחה – בחירה, פריסה והפעלה של מערכות מניעה וגילוי מחדר (IDPS).

ת"י 27040 – טכנולוגיית המידע – טכניקות אבטחה – אבטחת אחסון.

ת"י 29147 – טכנולוגיית המידע – טכניקות אבטחה – תהליך גילוי פגיעות.

ת"י 30111 – טכנולוגיית המידע – טכניקות אבטחה – תהליכי טיפול בפגיעות.

ת"י 4468 חלק 1 - מכלי דלק מרותכים מפלדה: מכלים שנפחם עד 100 מ"ק.

ת"י 4468 חלק 2 - מכלי דלק מרותכים מפלדה: מכלים שנפחם גדול מ- 100 מ"ק.

ת"י 50598 חלק 1 – תכן אקולוגי של מערכות הינע חשמליות, של מתנעי מנועים, של אלקטרוניקת הספק ושל היישומים המונעים מהם: דרישות כלליות לקביעת תקנים לנצילות אנרגייה של ציוד הינע חשמלי באמצעות שימוש בגישת המוצר המורחב (EPA) ובמודל אנליטי למחצה (SAM).

ת"י 50598 חלק 2 – תכן אקולוגי של מערכות הינע חשמליות, של מתנעי מנועים, של אלקטרוניקת הספק ושל היישומים המונעים מהם: מדדי נצילות אנרגיה למערכות הינע חשמליות ולמתנעי מנועים.

ת"י 61347 חלק 2.13 – אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המיועדים למודלי דיודה פולטת אור (LED) והמוזנים בזרם ישר או בזרם חילופים.

ת"י 80030 – מדריך לביצוע הערכת סיכונים.

ת"י 80083 – מדריך לטיפול באירועי נוזקה ולמניעתם במחשבים נייחים ובמחשבים ניידים.

 

 

 

 

 

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה