עדכוני תקינה

הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את ההצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

 

ת"י 5 חלק 1 - בלוקי בטון: בלוקים לקירות לחיפוי (ג"ת מס' 1).

ת"י 5 חלק 2 - בלוקי בטון: בלוקים למילוי תקרות צלעות (ג"ת מס' 2).

ת"י 23 חלק 3 - מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: דלתות לבודות סובבות (ג"ת מס' 1).

ת"י 386 חלק 1 - כובעונים (קונדומים): כובעונים עשויים לטקס גומי טבעי - דרישות ושיטות בדיקה.

ת"י 386 חלק 2 - כובעונים (קונדומים): כובעונים לגברים - דרישות ושיטות בדיקה עבור כובעונים עשויים חומרים סינתטיים.

ת"י 412 חלק 2 - עומסים במבנים: עומסים דינמיים.

ת"י 426 חלק 1 - כפפות גומי חד-פעמיות: כפפות ניתוח מעוקרות.

ת"י 730 - מוצרי עגבניות משומרות.

ת"י 760 חלק 1 - חמאת בוטנים.

ת"י 760 חלק 2 - ממרחים מתוקים על בסיס שומני: ממרח למעט חמאת בוטנים.

ת"י 900 חלק 2.6 (גרסה 2, לדיון בוועדה טכנית 255) - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים.

ת"י 1117 - אופניים: אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (ג"ת מס' 1).

ת"י 1145 - סימון מזון ארוז מראש.

ת"י 1188 - בשר טחון, מוצרי בשר טחון, מזון מכיל בשר טחון ומזון בתוספת בשר טחון.

ת"י 1251 - תמרים.

ת"י 1338 - אלקטרודות מצופות ואלקטרודות עשויות פלדות דלות סגסוגת לריתוך בקשת.

ת"י 1847 חלק 2 - סולמות: דרישות, בדיקות וסימון.

ת"י 4280 חלק 1 - דודי קיטור: דוודים בעלי צינורות אש (ג"ת מס' 4).

ת"י 4476 חלק 1 - צינורות ואביזרים מפוליאתילן - מערכות לסילוק שפכים (קרים וחמים) בבניינים - דרישות (ג"ת מס' 1).

ת"י 5281 (חלקים 9.1, 9.2) - בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני תעשייה; דרישות למתחמי תעשייה קיימים (ג"ת מס' 1).

ת"י 5697 - במות הרמה ניידות לעבודה - חישובי תכן - קריטריונים ליציבות - מבנה - בטיחות - בחינות ובדיקות.

ת"י 12952 חלק 8 - דוודים להרתחת מים ומתקנים נלווים: דרישות למערכות שריפה לדלקים נוזליים וגזים (נוסח באנגלית).

ת"י 12953 חלק 7 - מעטפת לדוודים: דרישות למערכות שרפה לדלקים נוזליים וגזים (נוסח באנגלית).

ת"י 14765 - אופניים: אופני ילדים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (ג"ת מס' 1).

ת"י 16000 - תכנון למתקנים לגז טבעי באתרים תעשייתיים ומסחריים בהתייחס לאזורים מסווגים כמסוכנים והכנה להערכת סיכונים (נוסח באנגלית).

ת"י 29100 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - מסגרת פרטיות.

ת"י 25000 - סיווג שטחים מסוכנים של מתקנים לגז טבעי (נוסח באנגלית).

ת"י 61439 (חלקים 5,3) - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות חלוקה המיועדים להפעלה על ידי אנשים לא-מיומנים (DBO); לוחות לחלוקת חשמל ברשתות ציבוריות.

ת"י 62443 (חלקים 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3) - רשתות תקשורת תעשייתיות - אבטחת רשת ומערכת: הקמת תוכנית אבטחה למערכת אוטומציה ובקרה תעשייתית; ניהול עדכונים בסביבת IACS; דרישות לתוכנית אבטחה עבור ספקי שירות למערכות אוטומציה ובקרה תעשייתית; דרישות אבטחת מערכת ורמות אבטחה.

ת"י 74600 חלק 2 - ציוד תעשייתי לתהליכים טרמיים: בטיחות עבור בעירה ומערכות לטיפול בדלקים (נוסח באנגלית).

ת"י 80061 - מדריך לטיפול באירועי אבטחת מחשב.

 

כוונה לפרסם תקנים ישראליים כרשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם כרשמיים את התקנים הישראליים הבאים:

 ת"י 103 - צינורות פלדה מתאימים לחריטת תבריג, במקומו יבוא ת"י 10255 - צינורות מפלדה לא מסוגסגת המתאימים לריתוך ולתברוג - תנאי אספקה טכניים (מהדורת 2015).

ת"י 255 - אביזרי יציקת ברזל חשילה לחיבור צינורות, במקומו יבוא: ת"י 10242 - אביזרי צנרת מתוברגים עשויים יציקת ברזל חשילה (מהדורת 2015).

ת"י 907 חלק 1 - מכשירי גז ביתיים לאפיה, לבישול ולצלייה: בטיחות-כללי (מהדורת 2015),
יבוא במקום שני התקנים:
ת"י 907 חלק 1 - מכשירי גז ביתיים לאפיה, לבישול ולצלייה: בטיחות-כללי (מהדורת 2011), ות"י 1049 - מכשירים ביתיים הצורכים גז וחשמל לאפיה, לבישול ולצלייה (מהדורת 1997).

ת"י 2206 - גלגילון לכיבוי אש: דרישות מבנה ובדיקות (כוונה לפרסומו כרשמי של סעיף 4.2 - זרנוק).

ת"י 71568 (חלקים 4,3) - אמצעי לכיבוי אש: תרכיז קצף - מפרט דרישות לתרכיז קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים לא מזיגים במים;... של נוזלים מזיגים במים (ג"ת מס' 1). תקן זה בא להחליף את ת"י 283, משנת 1958.

 

תקנים ישראליים שהועברו לאישור משרד הכלכלה

מהנהלת מכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי במכון הסתיים התהליך של הכנת התקנים הישראליים הבאים והם הועברו לממונה על התקינה במשרד הכלכלה לאישורם:

 ת"י 5697 - במות הרמה ניידות לעבודה בחקלאות (החלפת התקן הקיים).

 

 נהלים למתן היתרי תו תקן

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את הנהלים לתנאים מיוחדים (נת"מים) לפיקוח על יצרנים של המוצרים הבאים, עם תו תקן של המכון:

נת"מ 5 - בלוקי בטון: בלוקים למילוי ותקרות צלעות.

נת"מ 5 חלק 1 - בלוקי בטון: בלוקי קיר.

נת"מ 23 חלק 5 - מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: מכללי דלתות הזזה פנימיות (עם אגפים מדלתות לבודות בלבד).

נת"מ 268 - בלוקים מבטון - תאי מאושפרים באוטוקלב.

נצ"מ 376 - מוצרי חול - סיד לבנייה.

נת"מ 1220 (חלקים 2,1) - מערכות גילוי אש: גלאי עשן; יחידות בקרה.

נת"מ 1836 - דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים (הנוהל פורסם גם באנגלית עבור יצרני חו"ל).

למידע נוסף בתחום זה