פורסמה טיוטת תיקון לחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

המחלקה המשפטית במשרד הכלכלה העבירה לאיגוד לעיון ולמתן הערות טיוטת תיקון לחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997.

רצ"ב טיוטת התיקון לחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, בצירוף הסברים לגבי מטרת התיקון לחוק ומשמעויות השינויים בו.

השינוי העיקרי לחוק הוא הפיכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לרשות לאומית להסמכה, אשר תעסוק לא רק בהסמכת מעבדות אלא גם בהסמכת גופי בחינה וגופי התעדה.

החברים בלשכת המסחר יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה באגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז, אליו הם יכולים גם להעביר את הערותיהם לתיקון המוצע לחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

למידע נוסף בתחום זה