הודעות בדבר קביעת תקנים ישראליים - 07/15

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לקביעת התקנים הישראליים החדשים הבאים:

ת"י 1279 חלק 1 - כיסאות גלגלים: כיסאות גלגלים ממונעים, קלנועיות והמטענים שלהם.

ת"י 1495 חלק 4 - מדריך לניהול יומן אבטחת מידע.

ת"י 1907 חלק 1 - רשתות בזק בחצרי לקוח: כבילה גנרית לחצרי לקוח.

ת"י 1907 חלק 6 - רשתות בזק בחצרי לקוח: תכנון והתקנה.

ת"י 1907 חלק 9 - רשתות בזק בחצרי לקוח: מערכת כבילה גנרית למרכזי נתונים.

ת"י 1907 חלק 10 - רשתות בזק בחצרי לקוח: בדיקות של כבילת סיבים אופטיים.

ת"י 4427 חלק 1 - מערכות צנרת פלסטיק - צינורות ואביזרים מפוליאתילן להספקת מים, לתיעול ולביוב בלחץ: כללי.

ת"י 4427 חלק 2 - מערכות צנרת פלסטיק - צינורות ואביזרים מפוליאתילן להספקת מים, לתיעול ולביוב בלחץ: צינורות.

ת"י 4427 חלק 3 - מערכות צנרת פלסטיק - צינורות ואביזרים מפוליאתילן להספקת מים, לתיעול ולביוב בלחץ: אביזרים.

ת"י 4427 חלק 5 - מערכות צנרת פלסטיק - צינורות ואביזרים מפוליאתילן להספקת מים, לתיעול ולביוב בלחץ: התאמת המערכת לייעודה.

ת"י 5003 - אגרגאטים ממוחזרים.

ת"י 19784 חלק 1 - טכנולוגיית המידע - מנשק תכנות ליישומם ביומטריים: מפרט BioAPI.

ת"י 19794 חלק 1 - טכנולוגיית המידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: מסגרת.

ת"י 19794 חלק 4 - טכנולוגיית המידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על תמונת טביעת אצבעות.

ת"י 19795 חלק 5 - טכנולוגיית המידע - בדיקה ודיווח של ביצועים ביומטריים: תרחיש בקרת גישה וסכמת דירוג.

ת"י 19795 חלק 6 - טכנולוגיית המידע - בדיקה ודיווח של ביצועים ביומטריים: מתודולוגיות בדיקה להערכת תפעול.

ת"י 29109 חלק 2 - טכנולוגיית המידע - מתודולוגיה לבדיקת תואמות של תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים כמוגדר בתקן הישראלי ת"י 19794: נתונים על פרטי טביעת אצבעות.

ת"י 29109 חלק 4 - טכנולוגיית המידע - מתודולוגיה לבדיקת תואמות של תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים כמוגדר בתקן הישראלי ת"י 19794: נתונים על תמונת טביעת אצבעות.

ת"י 29109 חלק 5 - טכנולוגיית המידע - מתודולוגיה לבדיקת תואמות של תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים כמוגדר בתקן הישראלי ת"י 19794: נתונים על תמונת הפנים.

ת"י 24745 - טכנולוגיית המידע "טכניקות אבטחה - הגנה על מידע ביומטרי.

למידע נוסף בתחום זה