הודעות בדבר קביעת תקנים ישראליים - 08/15

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לקביעת התקנים או השינויים בתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 1080 חלק 38 - טכנולוגיית המידע - הגדרות מונחים: ביומטריה.

ת"י 1099 חלק 1.1 - זיגוג בבניינים: תכן השמשה - קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה.

ת"י 1279 חלק 2 - כיסאות גלגלים: כיסאות גלגלים ממונעים, קלנועיות והמטענים שלהם.

ת"י 1682 - מאסף מפלסטיק להתקנה ברצפה.

ת"י 1872 חלק 5.2 - קירות מחופים באבן מלאכותית: אלמנטים טרומיים מחופים ושיטות חיפוי מתועשות באתר - קיבוע יחידות חיפוי בעלות מגרעים.

ת"י 6400 חלק 1 - מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב: רכב הסעות ילדים - דרישות תפקוד.

ת"י 4422 חלק 2 - פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות.

ת"י 4422 חלק 3 - פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - התקנה.

ת"י 6200 חלק 1 - התקן תדלוק אוטומטי כללי: דרישות תפקוד.

ת"י 6200 חלק 2 - התקן תדלוק אוטומטי כללי: דרישות כלליות דרישות לעמידות בתנאי סביבה ודרישות חשמל.

ת"י 6400 חלק 1.1 - מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב: רכב הסעות ילדים - דרישות כלליות, דרישות לעמידות בתנאי סביבה ודרישות חשמל.

ת"י 6400 חלק 1.2 - מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב: רכב הסעות ילדים - דרישות התקנה.

 

למידע נוסף בתחום זה