08/15- הודעות בדבר ביטול תקנים ישראליים

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לביטול התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 320 - בלמי אוויר לכלי רכב ממונעים: דיאפרגמות.

ת"י 138 - מכונות לעבודות עפר: מערכת חגורות בטיחות.

ת"י 1047 - אטמים לכלי רכב.

ת"י 1120 חלק 1 - תיקון וחידוש של צמיגים פנימטיים: כלי רכב פרטיים וגרוריהם.

ת"י 1335 - מכונות לעבודות עפר: מערכת חגורות בטיחות.

ת"י 1358 חלק 5 - מערכות מיגון לכלי רכב: מדריך לדירוג מערכות מיגון ואיתור.

למידע נוסף בתחום זה