נוהלי תו תקן


מכון התקנים הישראלי העביר לאחרונה לאיגוד את הנהלים הבאים לתנאים מיוחדים (נת"מים) לפיקוח על יצרנים למתן היתרי תו תקן:

נת"מ 19 - אבני שפה ואבני תעלה טרומות מבטון.

נת"מ 27 - צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין.

נת"מ 172 - מכלי זכוכית למכלי מזון ולמשקאות.

נת"מ 489 - מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל - דרישות תכן, בדיקות טיפוס, סימון, בקרת איכות.

נת"מ 489 חלק 1 - מכסים ותקרות טרומיים לתאי בקרה: מערכות מים, ניקוז, ביוב ותיעול.

נת"מ 658 (חלקים 2,1) חוליות טרומיות מבטון לתאי בקרה: חוליות גליליות מבטון לא מזוין; חוליות קוניות מבטון לא מזוין.

נת"מ 812 (חלקים 2,1) עמודי תאורה: עמודים מאלומיניום; עמודים מפלדה.

נת"מ 1337 חלק 1 - מערכות אזעקה לגילוי פריצות: יחידות בקרה ומערכות בקרה לבתי עסק.

נת"מ 4273 חלק 1 - גדרות פלדה: עקרונות כלליים.

נת"מ 5555 - יחידות אחסון ומשטחי עבודה ביתיים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.

מפרט ירוק IGTD 44 - לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק - חלונות.

למידע נוסף בתחום זה