הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים - 21/05/2015

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את ההצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 572 - טקסטיל: קוד סימון הוראות טיפול באמצעות סמלים.

ת"י 921 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה.

ת"י 938 (חלקים 3.2, 3.6) – לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחות רבודה – דרישות ביצועים; זכוכית בטיחות מחוסמת.

ת"י 1068 חלק 1 - חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה (ג"ת מס' 6).

ת"י 1068 חלק 2 - חלונות: חלונות אלומיניום (ג"ת מס' 5).

ת"י 1068 חלק 4 - חלונות: חלונות פלדה (ג"ת מס' 1).

ת"י 1071 - משקאות לא כוהליים.

ת"י 1205 (חלק 4) - התקנת מתקני תברואה ובדיקתם: מערכת הנקזים (ג"ת מס' 1).

ת"י 1246 (חלקים 2,1). - תה וצמחים מיובשים לחליטה: תה שחור - הגדרה ודרישות בסיסיות; תה ירוק, תה אולונג ותה לבן - הגדרות ודרישות בסיסיות.

ת"י 1555 חלק 2 - מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: חיפוי פנים בהדבקה (ג"ת מס' 1).

ת"י 1555 חלק 3 - מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: ריצוף (ג"ת מס' 2).

ת"י 1629 - מערכות חיפוי רצפה באריחי טראצו (ג"ת מס' 2).

ת"י 2378 חלק 1 - קירות מחופים באבן טבעית: אבן טבעית לחיפוי ודרישות כלליות ממערכת החיפוי (ג"ת מס' 1).

ת"י 4001 חלק 1 - דלתות אלומיניום: דלתות מזוגגות שאינן דלתות כניסה ראשית (ג"ת מס' 1).

ת"י 5566 חלק 2 - מערכת רצפה מאבן טבעית: ריצוף (ג"ת מס' 2).

ת"י 5697 - במות הרמה ניידות לעבודה - חישוב תכן - קריטריונים ליציבות - מבנה - בטיחות - בחינות ובדיקות.

ת"י 5774 (חלקים 3,1) - זרנוקי פלסטיק: טיפוסי זרנוקים מחוזקים בטקסטיל המיועדים לאוויר דחוס; זרנוקים תרמו פלסטיים מחוזקים בטקסטיל, המיועדים למים, למטרות כלליות.

ת"י 6185 - דלתות למוסדות חינוך: דרישות בטיחות פגיעה.

ת"י 10075 (חלקים 3,2,1) - עקרונות ארגונומיים הקשורים לעומס עבודה נפשי: הגדרות ומונחים כלליים; עקרונות תכנון; עקרונות ודרישות הנוגעים לשיטות למדידה ולהערכה של עומס עבודה נפשי (תקן זה הוא אימוץ של תקן ISO והוא מספק הנחיות לתכנון מערכות עבודה, במטרה לספק תנאי עבודה אופטימליים ביחס לבריאות ולבטיחות, לרווחה , לביצועים ולאפקטיביות).

ת"י 20646 - קווים מנחים ארגונומיים למיטוב עומס עבודה שרירית גרמי (מדובר על תקן של ארגון ISO, המתייחס לבעיות בעבודה כגון כאבי גב ומתן פתרונות לשיפור הבריאות, מניעת מחלות, טיפול בבעיות, לשיפור בריאות העובדים ואיכות החיים שלהם במהלך העבודה ושיפור בתפוקה).

ת"י 60079 (חלקים 2, 18, 19) - אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות מעטפות בלחץ "P"; הגנה של ציוד באמצעות כמיסה (encapsulation) "m"; תיקון, שיפוץ והשבחה של ציוד.

ת"י 60227 חלק 1 - כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ- 450/750 וולט: דרישות כלליות.


ת"י 60245 חלק 1 - כבלים מבודדים מגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ- 450/750 וולט: דרישות כלליות.


ת"י 60601 חלק 1.11 – ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים – תקן נלווה: דרישות לציוד רפואי – חשמלי ולמערכות רפואיות – חשמליות המשמשים בסביבה רפואית ביתית.

ת"י 60601 חלק 1.6 – ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים – תקן נלווה: שמישות (usability).

ת"י 60601 חלק 1.8 – ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים – תקן נלווה: דרישות כלליות, בדיקות והנחיות עבור מערכות אזעקה בציוד חשמלי לשימוש רפואי ובמערכות חשמליות לשימוש רפואי.

ת"י 71568 חלק 1 - אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף - מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות בינוני להשמה על פני שטח של נוזלים לא מזיגים במים (ג"ת מס' 1).

ת"י 71568 חלק 2 - אמצעים לכיבוי אש: תרכיז קצף - מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות גבוה להשמה על פני שטח של נוזלים לא מזיגים במים (ג"ת מס' 1).

ת"י 71568 חלק 3 - אמצעים לכיבוי אש: תרכיז קצף - מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים לא מזיגים (ג"ת מס' 1).

ת"י 71568 חלק 4 - אמצעים לכיבוי אש: תרכיז קצף - מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים מזיגים במים (ג"ת מס' 1).

למידע נוסף בתחום זה