הודעות בדבר קביעת תקנים ישראליים

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לקביעת התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 1004 חלק 1 - אקוסטיקה בבנייני מגורים: בידוד אקוסטי של קירות ותקרות (רצפות) שבין חללי דירה לשאר חללי הבניין - דרישות ושיטות חישוב, מאוקטובר 2014.

ת"י 1099 חלק 1.2 - זיגוג בבניינים: תכן השמשה - קביעת עמידות השמשה בעומס, מספטמבר 2014.

ת"י 1112 חלק 3 - ציוד מגן אישי: מנעלי מגן, מאוקטובר 2014.

ת"י 1112 חלק 4 - ציוד מגן אישי: מנעלי עבודה, מאוקטובר 2014.

ת"י 1112 חלק 5 - ציוד מגן אישי: מנעלים - שיטות בדיקה להתנגדות להחלקה, מאוקטובר 2014.

ת"י 1258 חלק 1 - ביגוד מגן: דרישות כלליות, מאוקטובר 2014.

ת"י 1258 חלק 6 - ביגוד מגן: הגנה מפני כימיקלים - קביעת עמידות של חומרי ביגוד בחדירת נוזלים וגזים, מאוקטובר 2014.

ת"י 14937 - עיקור של מוצרים רפואיים - דרישות כלליות לאפיון של אמצעי עיקור, וכן לפיתוח, לתיקוף ולבקרה השגרתית של תהליך עיקור לציוד רפואי, מספטמבר 2014.

ת"י 1495 חלק 3 - טכנולוגיות המידע - טכניקות אבטחה: מסגרת להבטחת אימו ישות, מספטמבר 2014.

ת"י 1605 חלק 2 - מגלשות מים: הוראות, מאוקטובר 2014.

ת"י 4013 חלק 26 - התקני מגן נשימתיים: גזים דחוסים למכשירי נשימה, מאוקטובר 2014.

ת"י 4141 חלק 1 - ציוד מגן אישי לעיניים: הגנה לעיניים ולפנים - הגדרות מונחים, מאוקטובר 2014.

ת"י 4141 חלק 10 - ציוד מגן אישי לעיניים: מסננים ומגני עיניים להגנה מפני קרינת לייזר (מגני עיניים לליזר).

ת"י 4141 חלק 11 - ציוד מגן אישי לעיניים: מגני עיניים לעבודת כוונון של לייזרים ושל מערכות לייזר (מגני עיניים לכוונון לייזר), מאוקטובר 2014.
ת"י 4468 חלק 2 - מכלי דלק מרותכים מפלדה: מכלים שנפחם גדול מ- 100 מ"ק,
מספטמבר 2014.

ת"י 5603 - חתימות אלקטרוניות ותשתיות (ESI); חתימות אלקטרוניות מתקדמות מבוססות CMS (CAdES), מספטמבר 2014.

ת"י 5606 - חתימות אלקטרוניות ותשתיות (ESI),; מדיניות חתימה למודל עסקי מורכב, מספטמבר 2014.

ת"י 5907 - מדריך - מיפוי תקינה לכרטיסים חכמים, מספטמבר 2014.

ת"י 6230 - גלגינוע (קורקינט חשמלי) - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, מספטמבר 2014.

ת"י 6293 - תחזוקת כלי רכב המונעים בגז טבעי דחוס - דרישות בטיחות, מאוקטובר 2014.

ת"י 6294 חלק 1 - בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: שירותי תדלוק למטוסים, מספטמבר 2014.

ת"י 6294 חלק 2 - בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: מסופי דלק והידרנטים בנמלי תעופה, מספטמבר 2014.

ת"י 6294 חלק 3 - בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: ייצור, אחסון והפצה של דלקים תעופתיים לנמלי תעופה מספטמבר 2014.

ת"י 6371 - מיתקן למי שתייה - צריכת אנרגיה וביצועים, מספטמבר 2014.

ת"י 6960 - תשתית מפתח אינטרנט ציבורי: פרוטוקול מצב אישור מקוון (OCSP), מספטמבר 2014.

ת"י 14937 - עיקור של מוצרים רפואיים - דרישות כלליות לאפיון של אמצעי עיקור, וכן לפיתוח, לתיקוף ולבקרה השגרתית של תהליך עיקור לציוד רפואי, מספטמבר 2014.

ת"י 22313 - ביטחון בחברה - מערכות ניהול רציפות עסקית: קווים מנחים, מאוקטובר 2014.

ת"י 60079 חלק 10.1 - אטמוספרות נפיצות: מיון אזורים - אטמוספרות נפיצות של גזים, מאוקטובר 2014.

ת"י 60079 חלק 10.2 - אטמוספרות נפיצות: מיון אזורים - אטמוספרות נפיצות של אבק, מאוקטובר 2014.

ת"י 60079 חלק 14 - אטמוספרות נפיצות: תכן, בחירה והקמה של מתקני חשמל, מאוקטובר 2014.

ת"י 60079 חלק 17 - אטמוספרות נפיצות: בדיקה ותחזוקה של מתקני חשמל, מאוקטובר 2014.

ת"י 60252 חלק 1 - קבלי מנועים לזרם חילופים: כללי - ביצועים, בדיקות ומיון - דרישות בטיחות - הנחיות להתקנה ולתפעול, מאוקטובר 2014.

ת"י 60350 חלק 1 - מכשירי חשמל ביתיים לבישול: תנורי בישול הכוללים כיריים, תנורי בישול, תנורי בישול באדים ומכשירי צלייה - שיטות למדידת ביצועים, מאוקטובר 2014.

ת"י 60350 חלק 1 - מכשירי חשמל ביתיים לבישול: תנורי בישול הכוללים כיריים, תנורי בישול, תנורי בישול באדים ומכשירי צלייה - שיטות למדידת ביצועים, מאוקטובר 2014.

ת"י 60350 חלק 2 - מכשירי חשמל ביתיים לבישול: כיריים - שיטות למדידת ביצועים.

ת"י 60601 חלק 2.57 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד עם מקור אור שאינו לייזר המיועד לריפוי, לאבחון, לניטור ולשימוש קוסמטי/אסתטי, מאוקטובר 2014.

ת"י 60630 - נורות להט - קווי מיתאר מרביים של נורות, מאוקטובר 2014.

ת"י 60601 חלק 2.57 ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד עם מקור אור שיאנו לייזר המיועד לריפוי, לאבחון, לניטור ולשימוש קוסמטי/אסתטי, מאוקטובר 2014.

ת"י 60662 - נורות אדי נתרן בלחוץ גבוה - דרישות ביצועים, מאוקטובר 2014.

ת"י 60931 חלק 1 - קבלי הספק לחיבור מקבילי שאינם משתקמים מעצמם, למערכות זרם חילופים במתח נקוב עד 1,000 וולט ועד בכלל: כללי - ביצועים, בדיקות ומיון - דרישות בטיחות - הנחיות להתקנה ולתפעול, מספטמבר 2014.

ת"י 60947 חלק 3 - ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: מפסקים, מנתקים, מפסקים-מנתקים ויחידות משולבות נתיך, מספטמבר 2014.

ת"י 61400 חלק 2 - טורבינות רוח: טורבינות רוח קטנות, מאוקטובר 2014.

ת"י 18014 חלק 1 - טכנולוגיית המידע - שיטות אבטחה - שירותי חתימת זמן: מסגרת, מספטמבר 2014.

ת"י 18014 חלק 2 - טכנולוגיית המידע - שיטות אבטחה - שירותי חתימת זמן: מנגנוני ייצור אסימונים עצמאיים, מספטמבר 2014.

ת"י 18014 חלק 3 - טכנולוגיית המידע - שיטות אבטחה - שירותי חתימת זמן: מנגנונים המייצרים אסימונים מקושרים, מספטמבר 2014.

ת"י 61968 חלק 10 - שילוב יישומים במיתקנים חשמליים - מנשקי מערכת לניהול חלוקה: פרופילי מימוש, מספטמבר 2014.

ת"י 61970 חלק 30 - מנשק תכנות יישומים למערכת ניהול אנרגיה (EMS-API): הבסיס למודל מידע משותף, מספטמבר 2014.

ת"י 71422 - מעקרים לשימוש רפואי - מעקרי אתילן אוקסיד - דרישות ושיטות בדיקה, מספטמבר 2014.

למידע נוסף בתחום זה