שינויים בתקנים ישראליים

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לביצוע שינויים בתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 239 - כיורי רחץ מחומר קרמי, גיליון תיקון מס' 3 מאוקטובר 2014.

ת"י 1001 חלק 6 - בטיחות אש בבניינים: אוורור והגנה מפני אש במערכות בישול מסחריות, גיליון תיקון מס' 3 מספטמבר 2014.

ת"י 1099 חלק 1.1 - זיגוג בבניינים: תכן השמשה - קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה גיליון תיקון מס' 3 מספטמבר 2014.

ת"י 1284 חלק 5 - כפפות מגן: כפפות נגד כימיקלים ומיקרואורגניזמים - קביעת ההתנגדות לחלחול כימיקלים, גיליון תיקון מס' 1 מאוקטובר 2014.

ת"י 1872 חלק 2 - חיפוי באבן מלאכותית: חיפוי קירות בשיטת הקיבוע הרטוב, גיליון תיקון מס' 1 מספטמבר 2014.

ת"י 2378 חלק 4 - קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני, גיליון תיקון מס' 1 מספטמבר 2014.

ת"י 2378 חלק 6 - קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בשיטת הקיר הכפול, גיליון תיקון מס' 1 מספטמבר 2014.

ת"י 4013 חלק 5 - התקני מגן נשימתיים: מסכות לכל הפנים - דרישות, בדיקות, סימון, גיליון תיקון מס' 1 מאוקטובר 2014.

ת"י 4013 חלק 9 - התקני מגן נשימתיים: מסכות לחצי הפנים ומסכות לרבע הפנים - דרישות, בדיקות, סימון, גיליון תיקון מס' 1 מאוקטובר 2014.

ת"י 4364 - כפפות מגן לרתכים, גיליון תיקון מס 1 מאוקטובר 2014.

ת"י 5281 חלק 2 - בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני מגורים, גיליון תיקון מס' 2 מאוקטובר 2014.

למידע נוסף בתחום זה