הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים

במכון התקנים הישראלי פורסמו לאחרונה הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:


ת"י 41 - תרכיזי עגבניות מעובדים.

ת"י 118 - בטון: דרישות תפקוד וייצור (ג"ת מס' 5)..

ת"י 239 - כיור רחץ מחומר קרמי.

ת"י 431 - מיונית (מיונז).

ת"י 520 (חלקים 2,1) - נורות פלואורניות: נורות בעלות שתי כיפות - דרישות בטיחות; נורות בעלות כיפה אחת - דרישות בטיחות.

ת"י 579 (חלקים 6,5,4) - מערכות סולאריות לחימום מים: מערכות תרמוסיפוניות - תכן, התקנה ובדיקה; מערכות מרכזיות בבניינים; מערכות מאולצות דירתיות (ג"ת מס' 1).

ת"י 994 חלק 1 - מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה.

ת"י 1001 חלק 2.2 - בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן בבניינים (למעט בנייני מגורים שגובהם עד 13 מטר), קניונים, אטריומים וחללים גדולים דומים (ג"ת מס' 1).

ת"י 1006 - מרציפן.

ת"י 1107 - התקני ריסון לילדים ברכב מנועי.

ת"י 1258 חלק 7 - ביגוד מגן: ביגוד להגנה מפני חום ולהבה - דרישות ביצועים מינימליות.

ת"י 1276 - עיקור של מוצרים רפואיים - חום יבש - דרישות לפיתוח, לתיקוף ולבקרה שוטפת של תהליך עיקור של התקנים רפואיים.


ת"י 1284 חלק 5 - כפפות מגן: כפפות נגד כימיקלים ומיקרואורגניזמים מסוכנים - קביעת ההתנגדות לחדירה.

ת"י 1525 (חלקים 2,1) - ניהול ותחזוקת מבנים: רכיבים וגימור; בנייני מגורים וסביבתם הקרובה - מערכות שירות (ג"ת מס' 1).

ת"י 1604 חלק 1 - מתקני שעשועים: מכונות ומבנים של ירידים וגני שעשועים - בטיחות.

ת"י 1872 (חלקים 5.1, 5.2) - חיפוי באבן מלאכותית: אלמנטים טרומיים מחופים ושיטות חיפוי מתועשות באתר - קיבוע באמצעות אביזרי מתכת; קיבוע אבן.

ת"י 4013 חלק 5 - אמצעי הגנה לנשימה: מסכות מלאות (ג"ת מס' 1).

ת"י 4013 חלק 9 - התקני מגן נשימתיים: מסכה לחצי הפנים ומסכות לרבע הפנים: דרישות בדיקות וסימון.

ת"י 4013 חלק 26 - התקני מגן נשימתיים: אוויר דחוס למכשירי נשימה.

ת"י 4141 חלק 1 - ציוד מגן אישי לעיניים: הגדרות ומונחים.

ת"י 4141 חלק 10 - ציוד מגן אישי לעיניים: מסננים ומגיני עיניים להגנה מפני קרינת לייזר.

ת"י 4364 - כפפות מגן לרתכים.

ת"י 5281 (חלקים 3.1, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1) - בנייה בת קיימה (בניה ירוקה): דרישות לבנייני משרדים; דרישות לבנייני מוסדות חינוך; דרישות לבנייני אכסון תיירותי; דרישות לבנייני מסחר, דרישות לבנייני התקהלות ציבורית.

ת"י 6373 - דלקים ממחזור שמנים - דרישות ושיטות בדיקה.

ת"י 6400 חלק 1.1 - מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב: רכב הסעות ילדים - דרישות כלליות, דרישות לעמידות בתנאי סביבה ודרישות חשמל.

ת"י 11607 חלק 1 - מארזים לעיקור של התקנים רפואיים: דרישות לחומרים, למערכות שומרות עיקור ולמערכות אריזה (ג"ת מס' 1).

ת"י 22313 - בטחון בחברה - מערכות ניהול רציפות עסקית: הנחיה.

ת"י 29195 - תהליכי נוסע לזיהוי ביומטרי במערכות בקרת גבולות אוטומטיות.

ת"י 60079 חלק 10.01 - אטמוספרות נפיצות: מיון אזורים - אטמוספרות נפיצות של גזים.

ת"י 60079 חלק 10.02 - אטמוספרות נפיצות: מיון אזורים - אטמוספרות של אבק.

ת"י 60079 חלק 14 - אטמוספרות נפיצות: תכן בחירה והקמה של מתקני חשמל (החלפה).

ת"י 60079 חלק 17 - אטמוספרות נפיצות: בדיקה ותחזוקה של מתקני חשמל (החלפה).

ת"י 60252 חלק 1 - קבלי מנועים לזרם חילופים: כללי - ביצועים בדיקות ומיון, דרישות בטיחות, הנחיות להתקנה ותפעול (החלפה).

ת"י 60350 חלק 1 - תנור בישול - שיטות למדידה וביצועים.

ת"י 60350 חלק 2 - כיריים - שיטות למדידה וביצועים.

ת"י 60601 חלק 2.57 - ציוד חשמלי רפואי: מקורות אור שאינם לייזר.

ת"י 60630 - נורות להט - קווי מתאר מרביים של נורות.

ת"י 60662 - נורות אדי נתרן בלחץ גבוה.

ת"י 61400 חלק 2 - טורבינות רוח קטנות.

למידע נוסף בתחום זה