תקנים שהועברו לאישור משרד הכלכלה

מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד כי הסתיים במכון תהליך התקינה של התקנים הישראליים הבאים והם הועברו למשרד הכלכלה לאישור או החלפה.

ת"י 650 חלק 2 - אבקת קקאו.

ת"י 751 חלק 1 - מוצרים פולי נקבוביים וחומרי בידוד (בעבר תקן בשם צמר מינרלי לבידוד).

ת"י 873 - ילקוט לתלמיד.

ת"י 994 חלק 1 - מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה.

ת"י 1340 - אלקטרודות מצופות עשויות פלדות פחמן.

ת"י 2217 - מטפים אוטומטיים קבועים לכיבוי אש (ג"ת מס' 1).

ת"י 4466 חלק 5 - פלדה לזיון בטון: מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים.

ת"י 5438 חלק 6 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה.

למידע נוסף בתחום זה