הודעות בדבר קביעת תקנים

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לקביעת התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 413 - תכן עמידות מבנים ברעידת אדמה (תיקון טעות).

ת"י 5281 חלק 9.1 - בנייה בת-קיימה (בניה ירוקה): דרישות לבנייני תעשייה.

ת"י 12899 חלק 1 - תמרורי דרך אנכיים.

ת"י 60034 חלק 30 - מכונות חשמל מסתובבות: רמות נצילות של מנועי השראה תלת מופעים, כלוביים במהירות קבועה (קוד IE) (גיליון תיקון מס' 1).

ת"י 60601 חלק 2.41 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של גופי תאורה לניתוח ושל גופי תאורה לאבחון.

ת"י 60601 חלק 2.46 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים של שולחנות.

למידע נוסף בתחום זה