כוונה לפרסם תקנים ישראליים כרשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם כרשמיים את התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 79 (חלקים 1.1 ו- 1.2) - מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים סולאריים - דרישות כלליות; שיטות בדיקה (החלפת התקנים).

ת"י 90 חלק 2 - בנזין לרכב מנועי: בנזין נטול עופרת (החלפת התקן).

ת"י 107 חלק 1 - סולר למנועי דיזל (החלפת התקן).

ת"י 562 חלק 8 - בטיחות צעצועים: נדנדות ומגלשות וצעצועי פעילות דומים לשימוש ביתי משפחתי, בבית או מחוץ לבית (החלפת התקן).

ת"י 579 (חלקים 1.1 ו- 1.2) - מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים סולאריים - דרישות כלליות; שיטות בדיקה (החלפת התקנים).

ת"י 579 חלק 1 - מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים שטוחים (1998), במקומו יבוא ת"י 579 (חלקים 1 ו- 2) משנת 2014.

הממונה על התקינה הודיע כי תינתן תקופת התארגנות של 36 חודשים מיום פרסומם ברשומות בה יהיה בתוקף גם ת"י 579 חלק 1 מינואר 1998.

ת"י 900 (חלקים 2.3, 2.9, 2.14, 2.15, 2.17, 2.23, 2.45, 2.74) - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - דרישות ל- מגהצים חשמליים; למכשירי צליה, קלייה ומכשירי בישול מיטלטלים דומים; למכשירי מטבח; למכשירים לחימום נוזלים; לשמיכות, לכריות, לפריטי לבוש ומכשירי חימום גמישים דומים; לטיפול בעור או בשיער; לכלי עבודה מיטלטלים לחימום ולמכשירים דומים; למחממים מיטלטלים לחימום בטבילה).

ת"י 900 חלק 1 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות (פרסום גיליון תיקון מס' 5).

ת"י 900 חלק 2.25 - מכשירי מיקרוגל ביתיים - שיטות בדיקת ביצועים (ג"ת מס' 1).

ת"י 900 חלק 2.6 - דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים (נצילות).

ת"י 1220 (חלקים 4 ו- 5) מערכות גילוי אש: גלאי חום; גלאיי עשן עצמאיים (החלפת התקנים).

ת"י 1071 - משקאות לא כוהליים (ישנה כוונה לבטל רשמיות סעיף 2.3.2 בנוגע לאיור פרי על האריזה).

ת"י 2252 חלק 1 - משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים אנכיים, משנת 2001, במקומו יבואו ת"י 2252 חלק 1 ות"י 2481 חלק 41 משנת 2014).

ת"י 60745 (חלקים 2.3, 2.5) - כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד-בטיחות: דרישות מיוחדות למשחזות, למלטשות ולמשחקות דסקה; דרישות מיוחדות למסורים עגולים (החלפת התקנים).  

למידע נוסף בתחום זה