הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים - 14/05/2014

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 5 חלק 1 - בלוקי בטון מאגרגאטים: בלוקי קיר.

ת"י 38 - חלווה.

ת"י 69 - מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: אוגרים לחימום מים - דרישות כלליות ודרישות ביצועים.

ת"י 69 - מחממי מים חשמליים - מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי (ג"ת מס' 1). (גיליון התיקון מחריג משימוש ציפוי דודים במלט).

ת"י 900 חלק 2.21 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לאוגרים לחימום מים.

ת"י 931 חלק 1.1 - עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה: דרישות כלליות.

ת"י 931 חלק 1.3 - עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה: הבהרות בדבר שיטת הבדיקה ומדריך ליישום הפלטים מבדיקת עמידות אש.

ת"י 994 חלק 1 - מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה.

ת"י 1045 חלק 1 - בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים (ג"ת מס' 2).

ת"י 1157 - מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.

ת"י 1489 - טכנולוגיית מידע: ארכיטקטורה לאחסון ולהצגה של טקסט בשפה העברית במערכות תקשורת מחשבים (מערכות תקשוב) (ג"ת מס' 1).

ת"י 1605 חלק 2 - מגלשות מים: הוראות.


ת"י 1733 חלק 2 - ציפויי רכיבי בניין מפלדה, להגנה מפני שריפה: שיטות בדיקה ודרישות לציפוי מינרלי מותז.

ת"י 2513 - מערכות חילוץ באמצעות מעלונים חיצונים לפינוי מבניינים רבי קומות.

ת"י 5418 - עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, בסיסי מיטות מרופדים ובסיסי מיטות שאינם מרופדים.

ת"י 6079 - תפעוליות בינית (INTEROPERABILITY) מבוססת פרוטוקול תיחול שיחה (SIP) בין מרכזת פרטית לבין ספק שירות (ג"ת מס' 1).

ת"י 6400 חלק 1 - מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב: רכב הסעות ילדים - דרישות תפקוד.

ת"י 6400 חלק 1.2 - מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב: רכב הסעות ילדים - דרישות התקנה.

ת"י 11191 - שידור חוזי ספרתי (DVB): מסגרת-על לסנכרון של רשת חד-תדרית (SFN).

ת"י 11202 - שידור חוזי ספרתי (DVB): קווים מנחים ליישום לשידור נתונים.

ת"י 11495 - שידור שמע ספרתי (DAB): מדריך לתקני DAB – קווים מנחים וביבליוגרפיה.

ת"י 11499 - שידור שמע ספרתי (DAB): מצגת שקופיות MOT – מפרט דרישות ליישומי משתמש.

ת"י 11756 - שידור שמע ספרתי (DAB): טבלות רשומות.

ת"י 12371 - שידור שמע ספרתי (DAB): רדיו ספרתי עולמי (DRM) – מפרט דרישות לקידוד בִּינָרִי ולתעבורה למדריך שידורים אלקטרוני (EPG).

ת"י 12818 - שידור שמע ספרתי (DAB): רדיו ספרתי עולמי (DRM) – מפרט XML עבור מדריך שידורים אלקטרוני (EPG).

ת"י 12899 חלק 1 - תמרורי דרך אנכיים.

ת"י 13197 - שידור חוזי ספרתי (DVB): יישום סימולקריפט ה-DVB במוקד

ת"י 16231 - מתודולוגיה למידוד (benchmarkingׂ) נצילות אנרגיה.

ת"י 18014 (חלקים 3,2,1) - טכנולוגיית המידע - שיטות אבטחה - שירותי חתימת זמן: מסגרת; מנגנוני ייצור אסימונים עצמאיים; מנגנונים המייצרים אסימונים מקושרים.

ת"י 30468 - שידור חוזי ספרתי (DVB): מפרט למידע על שירותים (SI) במערכות DVB.

ת"י 30743 - שידור חוזי ספרתי (DVB): מערכות כתוביות

ת"י 30744 - שידור חוזי ספרתי (DVB): מבנה מסגרות, קידוד ערוץ ואפנון לשידורי טלוויזיה ספרתיים קרקעיים.

ת"י 31192 - שידור חוזי ספרתי (DVB): דרישות לשידור נתונים.

ת"י 50083 חלק 9 - רשתות כבלים עבור אותות טלוויזיה, אותות קול ושירותים הידודיים: מנשקים למוקדי טל"כ/אק"מ (CATV/SMATV) ולציוד מקצועי דומה עבור זרמי הובלה DVB/MPEG-2.

ת"י 60350 (חלקים 2,1) - מכשירי חשמל ביתיים לבישול: תנורי בישול הכוללים כיריים, תנורי בישול, תנורי בישול באדים ומכשירי צליה - שיטות למדידת ביצועים; כיריים - שיטות למדידת ביצועים.

ת"י 60705 - תנורי מיקרוגל ביתיים - שיטות למדידת ביצועים.

ת"י 61968 חלק 10 - שילוב יישומים במתקנים חשמליים - מנשקי מערכת לניהול חלוקה: פרופילי מימוש.

למידע נוסף בתחום זה