הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את ההצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 47 - נוזלי בלמים לכלי רכב ממונעים.

ת"י 103 - צינורות מפלדה לא מסוגסגת המתאימים לריתוך ולתבריג - תנאיי אספקה טכניים.

ת"י 107 (חלקים 1 ו- 2) - סולר: סולר למנועי דיזל; סולר להסקה ולטורבינות גז.

ת"י 216 - שמנים צמחיים.

ת"י 327 - מוצרי גלידה.

ת"י 907 חלק 1 - מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות: כללי.

ת"י 1430 חלק 1 - יריעות לאיטום גגות: יריעות פוליוויניל כלורי (PVC).

ת"י 1748 - טכנולוגיית המידע: הסביבה העברית עבור מנשק מערכות הפעלה יבילות.

ת"י 2378 חלק 5 - קירות מחופים באבן טבעית: אלמנטים טרומיים מחופים ושיטות חיפוי מתועשות באתר (ג"ת מס' 2).

ת"י 5438 חלק 6 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן הידרוקסידי.

ת"י 5563 - דלק סילוני (דס"ל).

ת"י 6147 חלק 1 - מערכות מים אפורים - המתוכננת לטיפול בספיקה מעל 1 מ"ק ליממה.

ת"י 6230 - גלגינוע (קורקינט חשמלי) - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.

ת"י 6278 (חלקים 3,2,1) - מערכות כיבוי אש אוטומטיות בתא מנוע של אוטובוסים: דרישות כלליות; שיטות בדיקה ודרישותיהן; התקנה ותחזוקה.

למידע נוסף בתחום זה