מחפשים נציגים בועדות תקינה

לאחרונה התפנו מקומות למינוי נציגים מטעם לשכות המסחר בועדות הטכניות (התקינה) הבאות הפועלות במכון התקנים הישראלי:

ו"ט 319 - תכשיטים.

ו"ט 370 - ציוד מיגון אישי מפני חל"כ (דנה בנושאים כגון: מסכות אב"כ, מסנני אב"כ, מפוחים).

ו"ט 517 - מלח למאכל (הועדה אינה פעילה).

ו"ט 518 - חומץ (הועדה אינה פעילה).

ו"ט 632 - חוטי טקסטיל.

ו"ט 652 - טקסטיל טכני (דנה בנושאים כגון: יריעות גיאוסינתטיות, מוצרים לייצוב ושריון מבני מיסעות וקירות תמך).

ו"ט 653 - נייר.

ו"ט 801 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי (דנה בחלקים השונים של ת"י 60601 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי ות"י 80601 - בטיחות של ציוד חשמלי רפואי לטיפולי שיניים).

ו"ט 911 - משאבות (דנה במשאבות צנטריפוגיות מהסוגים: טורבינה אנכית, בעלות יניקה צירית וחשמליות תת מימיות).

ו"ט 2101 - נגישות באינטרנט (דנה בת"י 20000 - טכנולוגיית המידע - ניהול שירותים ות"י 23026 - הנדסת תוכנה - נוהג מומלץ עבור האינטרנט).

ו"ט 2140 - ביומטריה (דנה בת"י 19794 - טכנולוגיית מידע - פורמטים (תסדירים)....).

חברים בלשכות המסחר שלהם ידע מקצועי וניסיון באחד מתחומי התקינה הנ"ל, עוסקים ביבוא מוצרים שתקנים ישראליים החלים עליהם נידונים באחת מהועדות ומעוניינים לייצג את לשכות המסחר בועדה טכנית המופיעה לעיל, מתבקשים להודיע על כך, בצירוף פרטים אישיים, לאגף יבוא מכס ותקינה של האיגוד, למייל: joseft@chamber.org.il.

למידע נוסף בתחום זה