הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים - 16/12/2013

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 5 חלק 2 - בלוקי בטון: בלוקים למילוי תקרות צלעות (ג"ת מס' 1).

ת"י 6 - אריחי רצפה מטראצו (ג"ת מס' 1).

ת"י 20 חלק 2.3 - מנורות: דרישות מיוחדות.

ת"י 314 - אריחי קרמיקה - הגדרות, מיון, אופיינים וסימון.

ת"י 562 חלק 8 - בטיחות צעצועים: צעצועי פעילות לשימוש ביתי.

ת"י 636 - שטיחי טקסטיל.

ת"י 682 (חלקים 1 ו- 2) - מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות; שיטות בדיקה.

ת"י 873 - ילקוט לתלמיד.

ת"י 1220 (חלקים 5,4,3,2) - מערכות גילוי אש: יחידות בקרה; הוראות התקנה ודרישות כלליות; גלאי חום; גלאי עשן עצמאיים.

ת"י 1337 חלק 10 - מערכות אזעקה לגילוי פריצות: מערכות וציוד תמסורת לאזעקות - דרישות כלליות למערכות תמסורת לאזעקות.

ת"י 1489 - טכנולוגיית מידע: ארכיטקטורה לאחסון ולהצגה של טקסט בשפה העברית במערכות תקשורת ומחשבים (מערכות תקשוב) (ג"ת מס' 1).

ת"י 1555 חלק 3 - מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: ריצוף (ג"ת מס' 1).

ת"י 1629 - מערכות חיפוי רצפה באריחי טראצו (ג"ת מס' 1).

ת"י 2553 - ריתוך ותהליכים נלווים - ייצוג סמלי בסרטוטים - מחברים מרותכים.

ת"י 4007 (חלקים 1 ו- 2) - ריהוט - מיטות קומתיים ומיטות גבוהות: דרישות בטיחות, חוזק וקיימות, שיטות בדיקה.

ת"י 5093 - דליקות של וילונות לשימוש ציבורי או מוסדי.

ת"י 5281 חלק 4 - בניה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני מוסדות חינוך (ג"ת מס' 1).

ת"י 5327 חלק 10 - לוחיות זיהוי לכלי רכב.

ת"י 5418 - עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, בסיסי מיטות מרופדים ובסיסי מיטות שאינם מרופדים.

ת"י 5566 חלק 2 - מערכות רצפה מאבן טבעית: ריצוף (ג"ת מס' 1).

ת"י 6185 - מכללי דלתות למוסדות חינוך - הגנה מפני פגיעה.

ת"י 6250 - דירוג בית בטוח לילדים.

ת"י 6267 - לוחות גליים על בסיס קשרן ביטומני.

ת"י 9723 - ציוד לחץ (PRESSURE EQUIPMENT).

ת"י 11191 - שידור חוזי ספרתי (DVB): מסגרת - על לסנכרון של רשת חד-תדרית (SFN).

ת"י 11202 - שידור חוזי ספרתי (DVB): קווים מנחים ליישום לשידור נתונים.

ת"י 13197 - שידור חוזי ספרתי (DVB): יישום סימולקריפט ה- DVB במוקדי תפעול.

ת"י 21927 (חלקים 2 ו- 10) - מערכות לבקרת עשן וחום: מפרט דרישות למנגנון לפתחי שחרור טבעי של עשן וחום; מפרט דרישות למנגנון לפתחי שחרור טבעי של עשן וחום; מפרט דרישות להתקנים לאספקת כוח.

ת"י 30468 - שידור חוזי ספרתי (DVB): מפרט למידע על שירותים (SI) במערכת DVB.

ת"י 30743 - שידור חוזי ספרתי (DVB): מערכות כתוביות.

ת"י 30744 - שידור חוזי ספרתי (DVB): מבנה מסגרות, קידוד ערוץ ואפנון לשידורי טלוויזיה ספרתיים קרקעיים.

ת"י 31192 - שידורי חוזי ספרתי (DVB): דרישות לשידור נתונים.

ת"י 50083 חלק 9 - מישקים למוקדי טל"כ/אק"מ ולציוד מקצועי דומה עבור זרמי הובלה DVB/MPEG-2.

ת"י 60432 (חלקים 1 ו- 2) - נורות להט - דרישות בטיחות: נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות; נורות הלוגן מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות.

ת"י 60630 - נורות להט - קווי מתאר מרביים של נורות.

ת"י 61347 (חלקים 2.2 ו- 2.9) - אביזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לממירים אלקטרוניים מורידי מתח לנורות להט המוזנים בזרם ישר או בזרם חילופים; דרישות מיוחדות לאביזרי הפעלה ובקרה אלקטרומגנטיים המיועדים לנורות פריקה (למעט נורות פלואורניות).

ת"י 62196 (חלקים 1 ו- 2) - תקעים, בתי-תקע, מחברים לרכב והתקני מבוא ברכב - טעינת רכב חשמלי בחיבור מוליכי: דרישות כלליות; דרישות תאימות ודרישות חליפות למידות הפינים ושפופרות המגע של האביזרים בזרם חילופים.

למידע נוסף בתחום זה