הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים - 18/11/2013

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 69 - מחממי מים חשמליים - מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי.

ת"י 69 - מחממי ואוגרי מים חשמליים - מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי (ג"ת מס' 1).

ת"י 416 חלק 10.62 - זמינות זמן עבור טורבינות רוח.

ת"י 416 חלק 20.21 - טורבינות רוח: מדידת ביצועי הספק.

ת"י 862 - ארגונומיה - גישה כללית, עקרונות ותפיסה.

ת"י 877 - פירות וירקות מוקפאים (ג"ת מס' 1).

ת"י 896 (חלקים 1 ו- 2) - מוספים לבטון, למלט ולדייס: מוספים לבטון - דרישות כלליות; מוספים לבטון - הגדרות, דרישות, התאמה, סימון ותיווי.

ת"י 961 חלק 48.7 - תאימות אלקטרומגנטית (EMC) לציוד רדיו ולשירותי רדיו - תנאים מיוחדים לציוד רדיו נייד ומיטלטל ולציוד נלווה של מערכות רדיו תאיות ספרתיות לבזק (GSM ו- DCS).

ת"י 1099 חלק 1.1 - זיגוג בבניינים: תכן השמשה - קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה (ג"ת מס' 3).

ת"י 1112 (חלקים 1 ו- 2) - ציוד מגן אישי: שיטות בדיקה למנעלים; מנעלי בטיחות.

ת"י 1219 חלק 4 - מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: התקנה של דלתות אש סובבות (תיקון טעות).

ת"י 1220 חלק 2 - מערכות גילוי אש: יחידות בקרה.

ת"י 1227 חלק 8 - תכן גשרים: מעקים בגשרי דרך ובגשרים להולכי רגל ולאופניים.

ת"י 1337 חלק 10 - מערכות אזעקה לגילוי פריצות: מערכות וציוד תמסורת לאזעקות - דרישות כליות למערכות תמסורת לאזעקות.

ת"י 1429 חלק 1.1 - התאמת סביבת העבודה למשתמש בדגש על הסביבה המשרדית.

ת"י 1452 - טכנולוגיית המידע - מערך קלידים במקלדת עברית - לטינית למחשבים.

ת"י 1661 חלק 1 - חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים: דרישות, מיון וכינוי.

ת"י 1941 חלק 1 - מכלי גז - מכלי פלדה ללא תפר, למילוי חוזר - תכן, מבנה ובדיקות: מכלי פלדה שעברו צינון והרפיה, שחוזק המתיחה שלהם קטן מ- 1100 מגפ"ס (MPA).

ת"י 5044 חלק 1 - דלת כניסה לדירת מגורים.

ת"י 8317 - אריזות קשות - פתיחה לילדים - דרישות ותהליכי בדיקה לאריזות לסגירה חוזרת.

ת"י 9226 - מראות לרכבי משא ולאוטובוסים.

ת"י 9796 חלק 2 - טכנולוגיית המידע - שיטות אבטחה - סכמות חתימה ספרתית (דיגיטלית) המאפשרות שחזור מסר: מנגנונים המבוססים על פירוק לגורמים של מספרים שלמים.

ת"י 10118 חלק 2 - טכנולוגיית מידע - שיטות אבטחה - פונקציות HASH העושות שימוש בצופן בלוקים שאורכו N סיביות.

ת"י 10393 - קריאה להחזרה (RECALL) של מוצרי צריכה - קווים מנחים לספקים.

ת"י 13072 - ניהול רציפות עסקית.

ת"י 14888 (חלקים 1 ו- 3) - טכנולוגיית מידע - שיטות אבטחה - חתימות ספרתיות (דיגיטליות) עם נספח: כללי; מנגנונים מבוססי לוגריתם בדיד.

ת"י 21927 (חלקים 2 ו- 10) - מערכות לבקרת עשן וחום: מפרט דרישות למנגנון לפתחי שחרור טבעי של עשן וחום; מפרט דרישות להתקנים לאספקת כוח.

ת"י 60034 חלק 1 - מכונות חשמל מסתובבות: דירוג ביצועים (ג"ת מס' 1).

ת"י 60034 חלק 30 - מכונות חשמל מסתובבות: רמות נצילות של מנועי השראה תלת מופעיים, כלוביים, במהירות קבועה (קוד IE) - ג"ת מס' 1.

ת"י 60252 חלק 1 - קבלי מנועים לזרם חילופים: כללי - ביצועים, בדיקות ומיון - דרישות בטיחות - הנחיות להתקנה ולתפעול.

ת"י 60730 חלק 1 - אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים: דרישות כלליות.

ת"י 60931 חלק 1 - קבלי הספק לחיבור מקבילי שאינם משתקמים מעצמם, למערכות זרם חילופים במתח נקוב עד 1000 וולט ועד בכלל: כללי - ביצועים, בדיקות ומיון - דרישות בטיחות - הנחיות להתקנה ולתפעול.

ת"י 60974 חלק 1 - ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח לריתוך.

ת"י 61000 חלק 2.8 - תאימות אלקטרומגנטית: סביבה - שקיעות מתח והפסקות קצרות במערכת אספקת חשמל ציבוריות עם תוצאות מדידה סטטיסטיות.

ת"י 61400 חלק 11 - טורבינות רוח: שיטות למדידת רעש אקוסטי.

ת"י 82211 - ארגונומיה (לפעילויות בתחומים שונים).

למידע נוסף בתחום זה