הצעות לגיליונות תיקון לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לגיליונות תיקון לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 282 – גפרורים: דרישות ביצועים, בטיחות ומיון (ג"ת מס' 1).

למידע נוסף בתחום זה