הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 284 – חלב פרה ומשקאות חלב פרה לשתייה.

ת"י 900 חלק 2.24 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח.

ת"י 938 חלק 3.6 – לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחות – זכוכית מחוסמת.

ת"י 961 חלק 6.1 – תאימות אלקטרומגנטית: ציוד טכנולוגיית המידע – אופייני הפרעות רדיו – גבולים ושיטות מדידה.

ת"י 1001 חלק 2.1 – בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן בבנייני מגורים שגובהם עד 13 מטר.

ת"י 1452 חלק 1 – טכנולוגיית המידע – מערך קלידים עברי במקלדת עברית – לטינית למחשבים.

ת"י 1513 – בטון קל לשימושים לא מבניים.

ת"י 4295 חלק 2 – ציוד לחץ.

ת"י 6200 (חלקים 2,1) – התקן תדלוק אוטומטי כללי: דרישות תפקוד; דרישות כלליות, דרישות לעמידות בתנאי סביבה ודרישות חשמל.

ת"י 6229 – אמצעים לראייה בלתי ישירה בכלי רכב.

ת"י 6264 – מערכות תחבורה נבונה (ITS) – מערכות לניהול ובקרת תנועה – מנשק בין מרכז ליחידות קצה – דרישות תפקודיות.

ת"י 7000 – ניהול חדשנות בארגון – קווים מנחים.

ת"י 7816 (חלקים 15,7,1) – כרטיסי זיהוי – כרטיסי מעגלים משולבים.....

ת"י 10373 (חלקים 6,3,1) – כרטיסי זיהוי – שיטות בדיקה: מאפיינים כלליים; כרטיסי מעגלים משולבים בעלי מגעים ובעלי התקני מנשקים קשורים; כרטיסי קירבה.


ת"י 14443 (חלקים 4,3,2,1) – כרטיסי זיהוי – כרטיסי מעגלים משולבים ללא מגע – כרטיסי קרבה (מאפיינים פיזיים; עוצמת תדר רדיו ומנשק אותות; אתחול ומניעת התנגשות; פרוטוקול תמסורת).

ת"י 14580 חלק 2 – מייבשי כביסה ביתיים מהטיפוסים B22D ו – B23D המופעלים בגז באופן ישיר, בעלי הספק חום נומינלי שאינו גדול מ-6 קילווט: שימוש רציונלי באנרגיה.

ת"י 60730 חלק 2.7 – אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות לקוצבי זמן ולמתגי זמן.

ת"י 60947 חלק 3 – ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: מפסקים, מנתקים, מפסקים – מנתקים ויחידות משולבות – נתיך.

ת"י 61242 – תופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים.

ת"י 61968 (חלקים 9,4,3,2,1) – שילוב יישומים במתקנים חשמליים: מנשקי מערכת ניהול הפצה – ארכיטקטורת המנשק והמלצות כלליות; מנשקי מערכת לניהול חלוקה – מונחים והגדרות; מנשקי מערכת לניהול חלוקה – מנשק לתפעול רשתות; מנשקי מערכת לניהול הפצה – מנשקים לניהול רשומות ונכסים; מנשקים לניהול רשומות ונכסים.

ת"י 62040 חלק 3 – מערכות אל פסק (UPS): שיטה לפירוט דרישות הביצועים ודרישות הבדיקה.

ת"י 62552 – מכשירי קירור ביתיים – מאפיינים ושיטות בדיקה.

למידע נוסף בתחום זה