הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים - 27/05/2013

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את ההצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 799 – מתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"ם) ומתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א).

ת"י 3834 (חלקים 6,5,4,3,2,1) – דרישות איכות לריתוך התכה של חומרים מתכתיים: קריטריונים לבחירת רמת דרישות האיכות המתאימה; דרישות איכות מקיפות; דרישות איכות תקניות; דרישות איכות בסיסיות; מסמכים הכרחיים שיש להתאים להם כדי לטעון להתאמה לדרישות האיכות של התקנים הישראליים ת"י 3834 חלקים 2, 3 ו- 4; קווים מנחים למימוש סדרת התקנים הישראליים ת"י 3834.

ת"י 5044 חלק 1 – מכללי דלתות מגן: דלתות כניסה ראשית לדירות מגורים, למשרדים ולעסקים – ייצור.

ת"י 6216 (חלקים 5,4,3,2,1) – ביגוד מגן למשתמשים במסורי שרשרת המוחזקים ביד: שיטות בדיקה למינעלים; דרישות למגיני רגליים; דרישות לכפפות מגן להגנה מפני מסורי שרשרת; דרישות לקרסוליות מגן להגנה מפני מסורי שרשרת; דרישות למגיני פלג גוף עליון.

ת"י 7301 – אורז.

ת"י 14304 חלק 1 – מוצרי בידוד תרמי לציוד בנייה ולמתקני תעשייה – מוצרים אלסטומריים גמישים מוקצפים (FEF) המיוצרים במפעל – מפרט דרישות.

ת"י 28002 – מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה – פיתוח חוסן בשרשרת האספקה – דרישות עם הנחיות לשימוש.

ת"י 60793 חלק 2.50 – סיבים אופטיים – מפרטי דרישות למוצר: מפרט דרישות קבוצתי עבור סיבי אופן – יחיד מקבוצה B.

ת"י 62623 – מחשבי שולחן ומחשבי מחברת – מדידה של צריכת אנרגיה.

למידע נוסף בתחום זה