הצעות לגיליונות תיקון לתקנים ישראליים


מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לגיליונות תיקון לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 27 – צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין (ג"ת מס' 2).

ת"י 100 – קרוסין (ג"ת מס' 1).

ת"י 282 – גפרורים – דרישות ביצועים, בטיחות ומיון (ג"ת מס' 1).

ת"י 950 – פרזול בניין – מנגנון גלילי למנעול – דרישות ושיטות בדיקה (ג"ת מס' 2).

ת"י 958 חלק 1 – מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך הבניין: מערכות פוליפרופילן (ג"ת מס' 3).

ת"י 1268 חלק 3 – מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד פעמי – מזרקים לשימוש ידני (ג"ת מס' 2).

ת"י 1497 חלק 1 – מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: דרישות בטיחות כלליות (ג"ת מס' 1).

ת"י 5068 – מערכות זיגוג בבניינים – סימון בתווית אנרגיה (ג"ת מס' 1).

למידע נוסף בתחום זה