הודעות בדבר קביעת תקנים ישראליים

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לקביעת התקנים הישראליים באים:

ת"י 821 חלק 1 – יריעות: יריעות כיסוי תרמופלסטיות לבתי צמיחה – חממות ומנהרות.

ת"י 1001 חלק 6 – בטיחות אש בבניינים: אוורור והגנה מפני אש במערכות בישול מסחריות (תיקון טעות).

ת"י 1661 חלק 6 – חומרי מילוי למישקים בין אריחים: קביעת הספיגות.

ת"י 1661 חלק 2 – חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים: קביעת העמידות בכימיקלים של חומרי מילוי ושל דבקי שרף בראקציה.

ת"י 1661 חלק 3 – חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים: קביעת העמידות בשחיקה.

ת"י 1661 חלק 4 – חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים: קביעת חוזק הכפיפה.

ת"י 1661 חלק 5 – חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים: קביעת ההתכווצות.

ת"י 1918 חלק 2 – נגישות הסביבה הבנויה: הסביבה שמחוץ לבניין (תירון טעות).

ת"י 5412 חלק 2 – מבנים יבילים ארעיים: בתי ספר וגני ילדים.

ת"י 14036 – מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם – נדנדות הקפצה לתינוקות – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.

ת"י 14122 חלק 4 – סולמות קבועים.

למידע נוסף בתחום זה