הצעות לגיליונות תיקון לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה גיליונות תיקון לתקנים הישראליים הבאים:


ת"י 900 חלק 2.98 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי לחות (מלחלחים), (ג"ת מס' 1).

ת"י 1490 חלק 4 – מחיצות וחיפויי גבס: רכיבי שלד לא – נושא מפח פלדה (ג"ת מס' 1 – תיקון טעות).

ת"י 4570 חלק 3 – מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים: מסננים (ג"ת מס' 2).

למידע נוסף בתחום זה