הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים


מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 222 – שסתומים תעשייתיים – מגופים מסגסוגת נחושת.

ת"י 994 חלק 1 – מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה.

ת"י 1368 חלק 3 – תנור הסקה ביתי המוסק בדלק מוצק: פליטת חומר חלקיקי.

ת"י 3166 – קודים לייצוג שמות של ארצות.

ת"י 5151 – מזגני אוויר ומשאבות חום לא מתועלים – בדיקה ודירוג של ביצועים.

ת"י 13253 – מזגני אוויר ומשאבות חום אוויר – אוויר מתועלים – בדיקה ודירוג ביצועים.

ת"י 71568 (חלקים 3 ו- 4) – אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף – דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים לא מזיגים במים; דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח נוזלים מזיגים במים.

למידע נוסף בתחום זה