הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את ההצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 5 חלק 1 – בלוקי בטון מאגרגטים: יחידות בני לקירות.

ת"י 938 (חלקים 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) – לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחות רבודה – הגדרות ותיאור של חלקי הרכיבים; דרישות ביצועים; שיטות לבדיקת קיימות; מידות ועיבוד שפות; פגמים חזותיים).

ת"י 1003 (חלקים 1.1, 1.2) – שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית – שיטות בדיקה; גבולות מותרים.

ת"י 1003 (חלקים 2.1, 2.2) – שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים עם מזון: כלי מתכת המצופים באמייל זגוגי ובאמייל פורצלן – שיטות בדיקה; גבולות מותכים).

ת"י 1003 (חלקים 3.1, 3.2) – שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי זכוכית עמוקים – שיטות בדיקה; גבולות מותרים.

ת"י 6200 (חלקים 3,2,1) – התקן תדלוק אוטומטי כללי: דרישות בטיחות; דרישות כלליות, דרישות לעמידות בתנאי סביבה ודרישות חשמל; דרישות התקנה.

ת"י 62301 – מכשירי חשמל ביתיים – מדידת הספק במצב המתנה (התקן הוחלף ונחתם על ידי מנכ"ל מכון התקנים).

ת"י 60974 חלק 6 – ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ציוד לעבודות מוגבלות.

ת"י 61558 חלק 2.6 – בטיחות של שנאים, מגובים ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספק עד 1100 וולט: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאי בטיחות מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאי בטיחות מבדדים.

למידע נוסף בתחום זה