כוונה להעביר תקנים או חלקים של תקנים ישראליים רשמייים לקבוצה 3


הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לעדכן את רשימת התקנים על ידי העברת תקנים או חלקים בתקנים הישראליים הרשמיים הבאים לקבוצה 3:

* ת"י 900 חלק 2.24 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח (אשר יכנס לתוקפו ביום 10.3.2015) סעיף 202 - "תאימות אלקטרומגנטית" יעבור מקבוצה 1 לקבוצה מס' 3. כל שאר הדרישות שבתקן זה ישארו ללא שינוי בקבוצה מס' 1.


למידע נוסף בתחום זה