העברת תקנים או סעיפים בתקנים ישראליים לקבוצה 3

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה פרסם לאחרונה הודעות לידיעת הציבור בנוגע להעברת התקנים הבאים או סעיפים בתקנים הישראליים הבאים לקבוצת תקנים 3:

ת"י 251 - מחממים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומים. סעיף 14 בתקן זה, הדן במניעת הפרעות רדיו, הועבר מקבוצה 1 לקבוצה 3.

ת"י 900 (חלקים 2.3, 2.9, 2.12, 2.13, 2.15, 2.17, 2.25, 2.27, 2.30, 2.31, 2.35, 2.45, 2.55, 2.59, 2.74, 2.75, 2.76, 2.80, 2.81, 2.85, 2.89, 2.95, 2.97, 2.98) - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים... סעיף 202 בתקנים אלה, הדן בתאימות אלקטרומגנטית, הועבר מקבוצת תקנים 1 לקבוצה 3.

ת"י 60065 - מכשור שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה - דרישות בטיחות. סעיף 201 - הדן במניעת הפרעות אלקטרומגנטיות, הועבר מקבוצה 1 לקבוצה 3.

ת"י 60950 - ציוד טכנולוגיית מידע - בטיחות: דרישות כלליות.
סעיף 2.201 - הדן במניעת הפרעות אלקטרומגנטיות, הועבר מקבוצה 2 לקבוצה 3.

משמעות השינויים הנ"ל היא שביבוא המוצרים שהתקנים חלים עליהם אין חובה לבדוק בהם בדיקות תקן במכון התקנים הישראלי את הדרישות בתקנים שהועברו לקבוצה 3 ויש להסתפק במקומו ב-"תצהיר יבואן" שהמוצרים המיובאים עומדים בדרישות אותם סעיפים בתקן הרלוונטי.
למידע נוסף בתחום זה