כוונה לפרסום תקנים ישראליים כרשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם כרשמיים תקנים או שינויים בתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 69 - מחממי מים חשמליים - מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד טרמי (ג"ת מס' 1).

ת"י 900 חלק 2.7 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסה (בנוגע לסעיף 204 לטיב כביסה ולטיב סחיטה).

ת"י 1258 חלק 4 - ביגוד מגן: ביגוד בעל נראות גבוהה - שיטות בדיקה ודרישות.

ת"י 1291 - רכב להובלת מזון בטמפרטורה מבוקרת (ג"ת מס' 1 לתקן מ- 2003).

ת"י 1490 חלק 1 - מחיצות וחיפוי גבס: לוחות (החלפת התקן).

ת"י 4501 - מכלים חד פעמיים לאיסוף פריטים רפואיים חדים המשמשים באזור טיפול רפואי (תקן זה, משנת 2002, יוחלף על ידי ת"י 23097- הגנה מפני פציעה מפריטים חדים - דרישות ושיטות בדיקה - מכלים לפריטים חדים - משנת 2014).

ת"י 4466 חלק 3 - פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים (ג"ת מס' 2).

ת"י 5563 - דלק סילוני (דס"ל), החלפת התקן.
למידע נוסף בתחום זה